Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 03. 2012

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Priprava predpisov

Spoštovani,čeprav nimam konkretnega predloga rešitve za konkreten problem, bi rada vašo pozornost usmerila na sledeče: najbrž vsi gledate televizijo in predlagala bi, da pogledate oddajo gospoda Slaka, Pogledi Slovenije, z dne 8.3.2012. Tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 03. 2012

Kategorija: Okolje in prostor

Pobuda za spremembo 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

12. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(obveznost revizije)(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 02. 2012

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitve na področju poročanja o plačah

Predlagam odpravo administrativnih ovir pri poročanju podatkov o plačah. Trenutno se podatke o plačah pošilja ločeno po različnih inštitucijah (DURS, AJPES, ZPIZ,..) ter na različnih obrazcih, kar je z vidika poročevalca neracionalno in...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 01. 2012

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Zavarovanja družinskih članov

Pozdravljeni!Pri svojih 23-ih letih sem se poročila. Imela sem status redne študentke. Pri urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja sem se morala odjaviti od staršev in prijaviti pri možu (ki je delal preko avtorske pogodbe). Nujno sem...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2012

Kategorija: Visoko šolstvo

Ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente

POBUDA za ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (U.L....

Preberite več

Datum oddaje: 19. 01. 2012

Kategorija: Okolje in prostor

Zaračunavanje obrazca s strani EKO sklada

Spoštovani!Kot državljanki mi je povsem nerazumljivo zakaj nam Eko sklad na podlagi nekakšnega njihovega internega Tarifnega pravilnika, zaračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. V dobi zelo...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2012

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Pobuda se nanaša na datum 12. 12. 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 101/2011, objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.Predlagam odpravo nedavno uzakonjenih omejitev pri...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2011

Kategorija: Pravosodje

Posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti

Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje pri Vrhovnem sodišču RS izposluje načelno mnenje, s katerim je odvetnikom dopustno predlagati podaljšanje rokov ali preložitve narokov po običajni e-pošti, s katero smo registrirani pri Odvetniški...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 12. 2011

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva, gostinskih lokalov, trgovin do sto kvadratov itd. z izdajo in nakupom licenc v naprej za dobo najmanj 3 mesecev oziroma 6 mesecev s 5 % popustom ali za dobo 12 mesecev z 10 % popustom....

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2011

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma

1. pobuda uporabnika: Zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo brez vmešavanja Upravnih enotProtiustavno je, da izvršilna veja oblasti nadzoruje in vpliva na potek zbiranja 40.000 podpisov preko Upravnih enot, saj gre pri referendumu v celoti...

Preberite več