Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 30. 12. 2012

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZZZS

Možnost zaposlitve lastnika enoosebne družbe

Predlagam, da se odpravi oz. popravi zakon, ki določa zaposlitev lastnika enoosebne družbe. Danes imajo velike težave tako na DURS kot sami lastniki enoosebnih družb. Zaradi tega imamo lastniki enoosebnih družb višje stroške in kup...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 12. 2012

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, Policija

Zakon o osebni izkaznici

Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 12. 2012

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Sprememba Pravilnika o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih

Predlagam, da se v Pravilniku o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih v 11. in 24. členu črtajo določbe o objavi imenovanj in o razrešitvi sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v Uradnem listu RS. To se mi zdi neracionalno zapravljanje našega...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2012

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MNZ

Vloga za znižano plačilo vrtca

Pozdravljeni. Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem, da...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2012

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe ZSUP

Za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki ureja dolžna ravnanjna pritožbenega organa, če prvostopensjki organ ni upošteval stališče pritožbenega organa glede pravilne uporabe predpisov.   Predlog za spremembo...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2012

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

Spoštovani! V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok....

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2012

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja, ki naj naredijo izpit iz ZUP-a ali zaposlijo tako osebo. Potem lahko zmanjšate število uradnikov na oddelkih za okolje za 75%,...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2012

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MNZ, MOP

Delovanje Sklada KZG RS

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS) je potrebno odvzeti polovico pooblastil saj so že tako preveč v papirologiji in še sami ne vedo kako ven. Obrazložitev: nikjer nisem ugotovil ,da bi bil sklad soglasodajalec, pa vendar je v...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 11. 2012

Pristojni organi: MNZ

Izdaja odločbe s strani organov

V času krize podjetja v realnem sektorju pazijo na vsak evro, pa tudi v javnem bi se naj poskušalo nekaj privarčevati. Imam skromen, vendar konkreten predlog.Pred nekaj dnevi smo v našem podjetju od Zavoda za zaposlovanje dobili zavrnjen...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 11. 2012

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Pobuda glede izpolnjevanja obrazca za obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

V obrazec DDV-O, ki je bil v uporabi do 31.12.2007, je bilo potrebno v polje 11 obrazca vpisati davčno osnovo od vseh obdavčenih dobav na domačem trgu brez DDV, v polje 12 pa vrednost oproščenih dobav iz naslova izvoza blaga. V skladu z ZDDV-1...

Preberite več