Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 18. 02. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Prejemanje socialne pomoči

Nekdo prejema socialno pomoč in s tem je opravičen do plačevanja dod. zavarovanja, obveznega zavarovanja, rtv prispevka in verjetno še kaj, ne vem točno. Socialna podpora znaša približno 250 €!   Če tisti nekdo dobi delo za določen...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 02. 2013

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Pobuda za spremembo stečajne zakonodaje

Spričo vse bolj oteženih razmer gospodarjenja in hkratnega počasnega delovanja sodišč je Združenje stečajnih upnikov na pobudo nekaterih prizadetih gospodarskih subjektov ter posameznikov na pravosodno in gospodarsko ministrstvo naslovilo...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 02. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Pavšalno nadomestilo za kmete

Pred časom so se slovenski kmetje srečali z napovedjo pavšalnega nadomestila za prejšnje leto. Zakon določa, da se z letošnjim letom daje napoved za obračun pavšalnega nadomestila le preko e davkov. Vse lepo in prav, toda večina kmetov je...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 02. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: SURS

Vprašalnik z zvezi z graditvijo objektov

Spoštovani!   Pred nekaj dnevi smo na Upravne enote dobili obvestilo Statističnega urada RS glede izpolnjevanja vprašalnika v zvezi z graditvijo objektov ter priložene vprašalnike. Iz obvestila je razvidno, da je potrebno podatke sporočati...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 01. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, Policija

Vzpostaviti register sporazumov o preživljanju

Pozdravljeni. Višino otroškega dodatka določa znesek vseh sredstev razdeljen na družinskega člana. Pri tujih državljanih so kot osnovni pogoj za prebivanje v RS oziroma za pridobitev dovoljenja za prebivanje in posledično prijavo...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 01. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Omejitev marž farmacevtskih grosistov

Spoštovani,ves čas poslušamo, kako je sistem zdravstvenega zavarovanja nevzdržen in je potrebno krčiti pravice državljanom, da ZZZS ne bankrotira. Omejevanje in krčenje pravic je seveda v takšnih primerih nujno potrebno, če res ne želimo...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Omejitev števila dni dopusta v javni upravi

Predlagam, da se število dni dopusta omeji na neko razumno mejo, kot je bilo že nekaj krat omenjeno na 35 dni. Tako bi se avtomatsko lahko zmanjšali sodni zaostanki (sodniki imajo tudi po 70 dni dopusta), zmanjšali bi se izdatki za zdravstvo...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Napotitev bolnika na zdravljenje izven kraja prebivanja

POBUDA:   Ko je bolnik napoten na zdravljenje  v bolnišnico izven svojega kraja je  upravičen do povračila stroškov. To pravi zakon -  birokratske republike Slovenije Ampak kako in kdaj? Obračun se dela mesečno in je bolnik upravičen...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Ukinitev študentskih servisov

Predlagam: 1. Ukinitev študentskih servisov - danes je veliko govora o tem, da smo študentje leni in da študiramo do 28. leta, vpis na fakultete je gromozanski, s tem pa se izgubljajo ogromne količine javnega denarja za šolnine. Delodajalci...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 01. 2013

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Predlog za spremembo inslovenčne zakonodaje

Predlagam, da se sprejme popravek insolvenčne zakonodaje - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP ) z :   - Odškodninsko odgovornost stečajnega upravitelja, ki je bil razrešen iz...

Preberite več