Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 29. 04. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MNZ

Odprava letnih poročil za društva

Predlagam odpravo letnih poročil za društva, ki obstajajo manj kot dva meseca v določenem letu ter imajo manj kot npr. 200 € na računu.

Preberite več

Datum oddaje: 26. 04. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MNZ, MZ

Aplikacija za naročanje pri zdravniku

Spoštovani! Ministrstvu za zdravje predlagam, da čim prej pripravi vsaj spletno aplikacijo za naročanje pri zdravniku, glede na to, da se moramo že nekaj časa pri zdravniku najavljati. Kolikor spremljam odvijanje projekta e-zdravje v medijih,...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 04. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MNZ, MZ, ZZZS

Poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS

Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Trenutno je možno prijavo izgube/pogrešitve in naročilo nove kartice opraviti samo na najbližji izpostavi ZZZS. Naj se nam omogoči spletni...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 04. 2013

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MNZ, Policija

Črtanje zadnjega odstavka 60.e člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Imamo 6 samostojnih prodajaln – zabojnikov, ki jih postavimo na parkirišča trgovskih centrov in tam vršimo prodajo izključno samo v mesecu decembru. Ob vsakokratni postavitvi...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 04. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MNZ

Delovanje javnih uslužbencev

Večja pooblastila uradnikom za odločanje v primerih mejnih primerov, ko recimo presega cenzus le za nekaj evrov, ali ko je ograja visoka 2,10 m, namesto 2,00; ter v podobnih primerih, ko slepo vztrajanje pri določilih nekega predpisa zgolj...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MNZ

Zakon o prostorskem načrtovanju za področje izkoriščanja mineralnih surovin

Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi z zakonom o rudarstvu   Problematika prostorskega načrtovanja posegov, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralnih surovin, ni posebej opredeljena v Zakonu o...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Sprememba določb zakona o splošnem upravnem postopku

Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku(Ur.l. RS št. 24/06 –urad. prečišč. besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) – dalje ZUP Kot smo navedli že v prejšnjih pobudah za odpravljanje oz. zmanjševanje...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 03. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

ZUJIF in Zakon o štipendiranju

Pozdravljeni.Rad bi opozoril na anomalijo, do katere je prišlo z uveljavitvijo ZUJF-a in ki, kolikor mi je znano, ostaja tudi v novem predlogu Zakona o štipendiranju. Problem se nanaša na skupino polnoletnih prejemnikov Zoisove štipendije, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 03. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Dvoletno zanavljanje oz. potrjevanje reprezentativnosti sindikatov

Predlagam, da se uvede dvoletno potrjevanje reprezentativnosti sindikatov predvsem z vidika ustreznega števila članov, ki je pogoj za podelitev reprezentativnosti sindikatom s strani države. Število članov bi po predlogu bilo potrebno...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 03. 2013

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Portal eSodstvo

Že doslej portal e-Sodstvo in odprtje varnega elektronskega predala omogočata fizičnim osebam samostojno vložitev kompleksnejših sodnih opravil, kot je na primer vpis lastništva. Ena od presenetljivih izjem pa je izbris hipoteke z izbrisno...

Preberite več