Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 03. 06. 2013

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Notarsko overjena pobotnica

Pozdravljeni. Ko najameš hipotekarni kredit, se banka vpiše s hipoteko na tvojo nepremičnino. Ko je kredit poplačan, ti banka izda izpisno pobotnico, ki je notarsko overjena (kar stane 40 EUR). Vendar, če to odneseš na Zemljiško knjigo ne...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Provizija bank

Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR). Vendar problem nastane, ko plačam preko banke, ki mi za...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

Neekonomično delovanje ZZZS

Zavod za zaposlovanje pri delu s strankami posluje zelo neekonomično. Naročanje strank je nepotrebno, saj osebe, ki aktivno iščejo zaposlitev, prihajajo na zavod pogosteje kot so naročene, neaktivne osebe pa bi se lahko oglasile na zavodu na...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 05. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Normativna forma

Zanima me, zakaj se recimo ne moremo bolj spogledovati pri zakonih in postopkih z Avstrijo? Saj nismo toliko različni. Imam izkušnje, da nov zakon in postopek sta ponavadi v redu, samo potem vpeljava v življenje je pa katastrofa. Nobeden se ne...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 05. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Znižanje stroškov

Spoštovani! V sedanji gospodarski krizi je pritisk na zniževanja stroškov v vsaki panogi zelo pomemben in pomeni preživetje. Žal se odprava administrativnih bremen uresničuje bolj na papirju kot v realnem svetu. Prav vsaka panoga je...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2013

Kategorija: Kultura

Pristojni organi: MzI, MK, MOP

Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine

V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o vodah

V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo na določbe zakonodaje, ki urejajo...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 05. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Kontaktni podatki

Na strani http://www.minus25.gov.si/ je spodaj javno objavljen kontakt gp.mpju(at)gov.si Nanj sem naslovil predlog za izboljšavo in po 13 dneh še ni bilo odgovora. Moj predlog je torej: naj nekdo bere in odgovarja na to pošto oziroma navedite...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 04. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb

Predlagam brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb s katerim se dokazuje premoženje, vpeljava transparentnega elektronskega poslovanja za kakršen koli poslovni promet z opisom namena uporabe.

Preberite več

Datum oddaje: 29. 04. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Inšpekcijski nadzor

Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s...

Preberite več