Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Nagrada za preseganje kvote pri zaposlovanju invalidov

Podjetja, ki presegamo kvoto za zaposlovanje invalidov dobivamo nagrado za preseganje kvote. A moramo za njo zaprositi vsak mesec posebej. Predlagamo, da bi bila lahko nagrada nakazana na naš račun avtomatsko.

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom

Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom.

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala

Predlagam, da se za podjetja omogoči enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala ( recimo AJPES ) za vsa davčna, finančna in računovodska področja, vsaj za mikro, mala in srednja podjetja. Zelo pomembno...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MF

Možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti

Čimprej vzpostaviti možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti: - oddaja podatkov o bančnem računu odprtem v tujini preko sistema EDAVKI.

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Uvedba informativnega izračuna

POZDRAVLJENI, UVEDBA INFORMATIVNEGA IZRAČUNA - VLOŽITEV VLOGE SAMO ENKRAT TUDI ZA UPOKOJENCE, KI PREJEMAMO VARSTVENI DODATEK IN JIM NE BI BILO POTREBNO VSAKO LETO 2X PRILAGAT VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KER SO VEDNO ENAKI IN DA SE HODI NA BANKO PO...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj

Pobuda za pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Danes obstaja praksa, da v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj upravna enota pozove pristojno občino k priglasitvi...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: Policija

Poenostavitev in skrajšanje postopkov overjanja garantnih pisem

V praksi ogromno časa na upravnih enotah vzame overitev garantnih pisem, predvsem ko so v vlogi garanta poslovni subjekti. Namreč v praksi se pogosto dogaja, da garant poda zahtevo za overitev garantnega pisma na katerem je več oseb. Stranka...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: Policija

Pobuda za nadgradnjo spletnega opomnika

ELEKTRONSKA REZERVACIJA TERMINA ZA OSEBNI OBISK UPRAVNEGA ORGANA 1    UVODPredlog vsebinsko prikazuje možnosti uvedbe elektronske rezervacije termina za pridobitev dokumentov na delovnih področjih, ki so v pristojnosti Upravne enote Ljubljana,...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Plačevanje prispevkov na različne račune

Zakaj je potrebno za plačilo prispevkov denar nakazati na tri različne račune in s tem trikrat plačati provizijo banki? Dodadtno je potrebnega trikrat več časa, da se spiiše in plača tri položnice, namesto potrebne ene.

Preberite več

Datum oddaje: 03. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ Ur.l. RS, št. 104/2012 V 51. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ZZZS in ZPIZS najkasneje do 15. avgusta...

Preberite več