Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Plačevanje prispevkov na različne račune

Pozdravljeni, za podjetnike, bi bilo mnogo bolj enostavno in tudi cenovno ugodno zaradi zaradi bančnih provizij, če bi prispevke podjetnikov; PIZ, ZZ, DP (prispevki za socialno varnost) plačevali z eno položnico. LP

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Oddaja obrazca za odmero davka od državnih obveznic

Imetniki državnih obveznic RS morajo pri izplačilu obresti oddajati posebne obrazce za odmero davka. Pri vseh ostalih obveznicah, tujih in domačih se davek avtomatsko odvede. Nesmiselna birokracija. Izredno neprivlačno za...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: Policija

Plačilo kazni, ki jih izreče Policija na policijskih postajah v gotovini ali s plačilno kartico

Pozdravljeni.   Predlagam, da se omogoči plačilo kazni - položnice oz. bolj strokovno plačilnega naloga, ki jih izreče Policija, na Policijskih postajah v gotovini ali s plačilno (kreditno) kartico in to brez dodatne provizije. Več ali...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Pristojni organi: MF

Elektronsko oddaja mesečnih obračunov trošarine

Pozdravljeni, kot trošarinski zavezanec predlagam, da na CURS uvedete elektronsko oddajanje mesečnih obračunov trošarine.

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Pristojni organi: MDDSZ

Vključitev brezposelnih oseb na trg dela brezplačno

Prejemnike denarnih nadomestil iz Zavoda za zaposlovanje bi bilo potrebno med prejemanjem nadomestil vključiti na trg delovne sile brezplačno. Podjetjem bi lahko zagotovili dodatno delovno silo, ki bi jih lahko podjetja po preteku prejemanja...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MGRT

Ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov

Predlagam ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov. Razlog: Konkurence je dovolj, samopostrežne črpalke dajejo možnost pocenitve točenja goriva, veletrgovcev je dovolj, tujina je blizu. Na Ministrstvu ljudje, ki po...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Plačevanje prispevkov na različne račune

Zakaj ne moremo v Sloveniji placevati poloznic za SP / d.o.o. skupaj vse na eni poloznici, ampak moramo npr. za porodniske dajatve v visini 1eur posebej placevati poloznico, ceprav gre ves denar vedno na financno ministrstvo? V tujini dobijo nasi...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ, MP

Izdaja sklepa za novo ustanovljene gospodarske družbe

Spostovani. Problem: Denimo. Na isti dan se na novo ustanovita enoosebni gospodarski druzbi. Ena s sedežem v Celju in druga s sedežem v Ljubljani. Po dokazilu o vplačilu ustanovnega kapitala recimo Ajpes odda vlogo v E-vem in vloga se posreduje...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb

Po Zakonu za evidentiranje nepremičnin je za vpis novogradnje v kataster stavb potrebno priložiti "Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb", ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava elaborata stane okrog 500 eur. Glede na to, da...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Plačevanje prispevkov na različne račune

Citiram pobudo in odgovor: Pobuda / Predlog uporabnika Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR)....

Preberite več