Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 19. 06. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MNZ

Employment in Slovenia

I have a business in Maribor, but am english and before that had businesses in the UK. I was shocked by how complicated it is to employ people in Slovenia. Everywhere around people are working in the black economy because it is not just expensive...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MK, MOP, MP

Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije

Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Sprememba okoljske in prostorske zakondaje, ki vpliva na odpadke

Vsa okoljska in prostorska zakonodaja, ki obravnava ravnanje z odpadki naj se spremeni tako, da se lahko na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Predlog za: Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ki bi za začetek samo ukinila zadnjo spremembo in dopolnitev iz 2011 in uveljavila zapis uredbe iz 2008. (ta del)...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Samozaposliev

SAMOZAPOSLITEV - sedaj je ta ukrep namenjen izključno tistim, ki so najmanj tri mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato se vsak, ki je sicer zaposlen, pa se ima namen samozaposliti, tja tudi prijavi, da izpolni pogoje za pridobitev...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: ZZZS

Praksa ZZZS glede obrazcev za prijave in odjave iz zavarovanj

Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Overjanje garantnega pisma

DOPOLNITEV POBUDE ŠT. 134 http://www.stopbirokraciji.si/komentar/?k=134 Za overjanje garantnih pisem bi bilo nujno potrebno nadgraditi programsko okolje za overjanje garantnih pisem na takšen način, da bi vlagatelji (garanti), ki imajo...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Začasno prebivališče tujega držaljana

Spoštovani, Pozdravljam uvedbo vašega portala in odločil sem se, da vam sporočim tudi moje težave oz. težave moje soproge, s katerimi se soočava kadarkoli potujeva izven ali v Evropsko unijo. Moja soproga je kolumbijska državljanka, s...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MNZ

Plačevanje prispevkov na različne račune

Pozdravljeni, za podjetnike, bi bilo mnogo bolj enostavno in tudi cenovno ugodno zaradi zaradi bančnih provizij, če bi prispevke podjetnikov; PIZ, ZZ, DP (prispevki za socialno varnost) plačevali z eno položnico. LP

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Oddaja obrazca za odmero davka od državnih obveznic

Imetniki državnih obveznic RS morajo pri izplačilu obresti oddajati posebne obrazce za odmero davka. Pri vseh ostalih obveznicah, tujih in domačih se davek avtomatsko odvede. Nesmiselna birokracija. Izredno neprivlačno za...

Preberite več