Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 08. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, ZZZS

Posredovanje potrdila o plačanih davkih ZZZS

KONKRETNI PRIMER: Zavezanka je po pomoti plačala mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje na konto pokojninskega zavarovanja v tekočem mesecu… ker je posledično na kontu zdravstvenega zavarovanja nastal dolg je DURS posredoval podatke...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 08. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MOP

Prispevek za urejanje gozdnih cest

Imam nekaj arov gozdnega zemljišča, za katerega je potrebno plačati prispevek za urejanje gozdnih cest in to v višini nekaj centov več kot en evro. Za to dobim en ogromen kos papirja s priporočeno pošiljko, katero moram osebno prejeti, prejem...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 08. 2013

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Aplikacija za javljanje števila čebeljih družin

Spoštovani!Sem eden od tistih, ki jim je bila tehnična pomoč z odločbo zavrnjena. Razlog je, ne javljanje števila čebeljih družin. Ob tem se sprašujem sledeče:- ali je elektronsko javljanje števila čebeljih družin ekvivalent pošiljanju...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 08. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačilo davka na dedeščino in darila

Pozdravljeni. Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) Nemogoče se mi zdi, da moram na DURS s prodajno pogodbo. Tam mi odmerijo davek, potem moram pa iskati banko ali pošto, da ga lahko plačam, in nato nazaj na Durs, da dobim štempiljko....

Preberite več

Datum oddaje: 30. 07. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Plačevanje pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. v času porodniškega dopusta

Zakaj morajo tisti, ki opravljajo dejavnost v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega) s.p-ja v času porodniškega dopusta plačevati pavšalne prispevke za PIZ in ZZ?   Ali je potemtakem delo v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega)...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 07. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Izdaja gradbena dovoljenja

Spoštovani. Obračam se na vas in vas prosim za stališče in pomoč oziroma nasvet v zvezi naslednje zadeve: Upravna enota je investitorju izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta na podlagi predloženega projekta. V predloženem projektu...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 07. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlog spremembe 6. in 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Obrazložitev: Strelovodne naprave/sistem niso predmet harmoniziranih pravil EU, zato je zanje potrebno spoštovati pravilo vzajemnega priznavanja in omogočiti trženje uvoženih izdelkov brez administrativnih ovir, popolnoma neskriminatorno, kot...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 07. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Napoved davka na promet z nepremičninami

Ob oddaji napovedi za davek na promet z nepremičninami, lahko uveljavljaš olajšavo. DURS zahteva da napovedi priložiš potrdilo da na istem prebivališču prebivaš več kot 3 leta. Informacijo lahko DURS pridobit direktno iz baz podatkov,...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 07. 2013

Pristojni organi: MGRT, MNZ

Nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Spoštovani! Z namenon odprave nepotrebnih administrativnih ovir in dodatnega spodbujanja turistične dejavnosti predlagamo, da se v skladu z EU direktivo 90/314/EGS med dejavnost organiziranja in prodajanja turističnih aranžmajev, za katero se...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 07. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Davek na plovilo

Pozdravljeni. Letos sem prejel odmero davka za plovilo na dveh položnicah zaradi dodatnega davka. Lahko bi bila samo obrazložitev zakaj tako, položnica pa bi bila ena. Pri plačilu sem spregledal, da gre za dva različna sklica in plačal...

Preberite več