Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

ATA karnet

ATA karnet - je dokument, ki se uporablja ob začasnem izvozu blaga (za sejme, raziskovalno opremo, učne materiale...). Za izdajo je pooblaščena GZS, ki potrditev zaračunava (http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/javna_pooblastila/ata_zvezk)....

Preberite več

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za odpravo administrativne ovire in opozorilo na zastarel zapis pristojnega organa

1. Pridobitev digitalnega potrdila za spletno poslovanje za mladoletno osebo:na spletni strani E-uprava se dobi navodilo pod rubriko Kje in kako: Prosilec za digitalno potrdilo prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Tisk vloge iz spletne strani

Pozdravljeni. Iz spletne strani MDDSZ sem naredila print vloge za dodelitev državne štipendije, jo izpolnila in fizično odnesla na CSD. Na CSDju so mojo vlogo zavrnili in me poslali, da si jo kupim v knjigarni. Torej, morala sem kupiti vlogo, jo...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Sklep o preživljanju otrok

Prosim, da v kolikor partnerja, ki sta se razšla, zgledno skrbita za otroke in je denar v obliki preživnine nakazan - torej nihče ne toži nikogar, ne zahtevate da to uradno urejamo na sodiščih. To bi ne smelo biti v interesu nikogar.

Preberite več

Datum oddaje: 11. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Zahtev za znižano plačilo vrtca

Prosim, da pri osebah, ki vlagajo zahtevke za znižano plačilo vrtca in kjer že njihovi dohodki in dohodki partnerjev presegajo cenzus dodatnega znižanja (sodimo v najvišji plačilni razred), ne zahtevate uradnih dokazil o prejemanju preživnine...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 09. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Pobuda za ureditev statusa zidanic – vikendov v Sloveniji

Sva upokojenca in živiva na podeželju med vinogradi, v novo zgrajenem objektu, zidanici, kjer imava prijavljeno tudi stalno prebivališče. Pred leti sva se zaradi zdravstvenih težav preselila v mirno naravo. V našem okolju zelo veliko število...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav

Pozdravljeni, posredujem vam primer podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav, kjer je eden od pogojev, za podaljšanje dovoljena za začasno prebivanje tudi pridobitev potrdila o nekaznovanju iz matične države od...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 08. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Prijava tujega računa naši davčni upravi

Pozdravljeni. Če državljan želi samoiniciativno DURSu prijaviti račun v tujini je za to potrebno klicati 3 mesece, da ti izročijo obrazec. Glede same prijave računa oziroma naročila potrdila za izogibanje dvojnega obdavčevanja je bilo še...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 08. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: ARSO, MzI

Obrazec o uveljavljanju predkupne pravice v Triglavskem narodnem parku

Tisti, ki želijo prodati nepremičnino oziroma zemljišče na področju Triglavskega narodnega parka, morajo poslati obrazec o uveljavljanju predkupne pravice na Triglavski narodni park, poleg tega pa še v vednost na ARSO. Predlagam, da v vednost...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MNZ, MOP

Prikaz stanja vlog in hitrejša obravnava do izdaje določbe o gradbenem dovoljenju

Kot odgovorni projektant arhitekture in vodja projektov se nenehno soočam z birokratskimi ovirami predvsem pri neupoštevanju zakonsko določenih rokov, ki naj bi se jih javna uprava držala. V primerjavi s preteklimi leti lahko iz prakse zatrdim,...

Preberite več