Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 21. 10. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Inšpekcijski zapisnik

Inšpekcijski zapisniki v podjetju Mercator, d.d. Pogosto pripravljam zahtevnejše odgovore na inšpekcijske ugotovitve (URSVHVVR, TIRS, ZIRS,URSVNDN, URSK...) in se nam pravzaprav dogaja na dnevni ravni, da ko beremo ročno zapisane inšpekcijske...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2013

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 10. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Obvestilo o razpisu za službena stanovanja

Pozdravljeni. Spodaj omenjeno zagotovo ne pripomore k učinkoviti in prijazni državni/javni upravi zato predlagam, da se pobuda preuči in poišče rešitev, ki bo optimalnejša. Javni uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo k...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 10. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Pobuda za spremembo obrazca - Vloga za izdajo dovoljenja/predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva

Ocenjujem, da bi zgoraj navedeni obrazec morali dopolniti z več rubrikami za strelivo. Posameznik ima lahko več dovoljen za posest (različni kalibri) in mora izpolnjevati več obrazcev in s tem ima več stroškov, ki so nepotrebni. Za vse kalibre...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 10. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Predlogi za poenostavitve na področju sociale

Pozdravljeni. Na Centrih za socialno delo je potrebno oddajati vloge za različne pravice iz javnih sredstev. Podpira se enotno vstopno točko ter pregled nad pravicami, ki jih ima družina. Lahko pa bi staršem olajšali uveljavljanje pravic na...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Zgrožena sem nad izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oz. z t.i. Enotno vlogo za uveljavljanje teh pravic. Dve leti velja predpis in v dveh letih uporabniki niso doživeli druga kot kopico papirologije in prikrajšanje pri...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Zaposlovanje v javni upravi in izbira strokovnih kadrov

Spoštovani. V razpisnih pogojih za prosto uradniško delovno mesto v javni ali občinski upravi je med podanimi pogoji skoraj vedno zahtevan strokovni izpit iz upravnega postopka. Ta pogoj ima vedno tudi dodatno obrazložitev »V primeru, da...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Enkratna pomoč

Pozdravljeni.   Na MDDSZ sem podala vlogo za pojasnilo dodelitve enkratne pomoči, a od 1.5 2012 pa še do danes ni odgovora v fizični obliki. Večkrat sem že posredovala poziv, pritožbe, bila deležna nesramne komunikacija po...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 09. 2013

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Delovanje CSD Ptuj

Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....

Preberite več