Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 12. 2014

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Uradne ure

Predlagam, če se uvede normalni delovni čas v vsej javni upravi, sodiščem itd. Uradne ure naj bodo od ponedeljka do petka v času, ko so v službah. Ne razumem zakaj imajo v večini primerov uradne ure samo v ponedeljek, sredo in petek. Za...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Izpolnjevanje vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode

Pozdravljeni. Zanima me, ali oziroma zakaj morajo kmetje vsako leto izpolniti vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode, glede na to, da so vsi podatki dostopni iz javnih evidenc in jih kmetje samo prepišejo v vlogo (potrdilo iz...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 12. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Podaljšanje roka plačevanja akontacije dohodnine

Pozdravljeni. Predlagam, da bi se samozaposlenim vsaj na začetku poslovanja v prvih treh mesecih podaljšal rok plačevanja akontacije dohodnine in prispevkov vsaj na 20. v mesecu. Moj prvi izdani račun bo plačan šele 18., čez nekaj dni pa...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Mesečna osvežitev seznama upravičencev do donacij

Pozdravljeni. Predlagamo, da se seznam upravičencev do donacij obnavlja mesečno, ter da se upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje uvrstijo na seznam v letu ustanovitve, prednostno obravnavo pa naj imajo humanitarne in dobrodelne organizacije.

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2014

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Prenormiranje

Pozdravljeni, iz podatkov Zakonodajnega Supervizorja je razvidno, da smo 31.12.1991 v Sloveniji imeli 356 zakonov in 1004 podzakonskih predpisov, na današnji dan pa je število zakonov naraslo na 797 in 18.233 podzakonskih predpisov. Iz podatkov...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 12. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Dovoljenje za električni priključek

Spoštovani. V letošnjem letu sem kupil hišo v 3 gradbeni fazi, ki ima vse priključke speljane do hiše. Da sem pridobil dovoljenje za električni priključek (gradbeni/stalni) sem potreboval več kot 2 meseca časa, plačal 604 EUR in izpolnil...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 12. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Sprememba Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Predlagam, da se spremeni Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu tako, da se pri vnosu podatkov o vzdrževanih družinskih članih na iReku namesto letnice rojstva vnaša davčna...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 12. 2014

Pristojni organi: MzI

Predlog za skrajšanje roka za dodelitev hišne številke

Pozdravljeni, predlagam skrajšanje roka za dodelitev hišne številk. Popolnoma nesprejemljivo je, da se za eno dodelitev hišne številke za poslovne objekte čaka 60 dni! Naš montažni objekt je zgrajen v 75 dneh.

Preberite več

Datum oddaje: 24. 11. 2014

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Sprememba oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva

Predlagam spremembo oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva. Trenutno prihaja do nerazumljivega razlikovanja med pravnimi in fizičnimi osebami. Namreč v postopku pridobivanja statusa kmetijskega gospodarstva...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 10. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Črtati določbe predkupne pravice občin

Pozdravljeni. Predlagam, da se v Zakonu o urejanju prostora črtajo določbe, ki omogočajo predkupno pravico občini. Obrazložitev: izdajanje potrdil o ( ne ) uveljavljanju predkupne pravice občine pri prometu z nepremičninami je nepotrebna...

Preberite več