Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 01. 2016

Pristojni organi: MNZ

Področje zasebnega varovanja

Pozdravljeni. Kot delodajalec smo zavezani za številne evidence in poročanja. Zakon za zasebno varovanje ZZasv-1 nam v 84. členu, 2. odstavek nalaga, da moramo upravljavcu evidenc (Inšpektorat RS za notranje zadeve) v osmih dneh sporočiti...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 01. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila namenjena prevozu invalidov

Spoštovani, vsako leto oddajamo novo vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. V našem primeru gre za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Odločbo o višjem dodatku za nego otroka imamo veljavno do...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MZ

Izdaja nultih računov

Na vas se obračam v zvezi z izdajo nultih računov v zdravstvu. Kot zdravnik vidim težavo v tem, da izdani račun na noben način ne more ustrezati dejanskemu stanju. Plačilo zdravstvenim ustanovam je v pavšalnem znesku (izplačevano večinoma...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 01. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige

Pozdravljeni. Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2016

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo

Pozdravljeni. Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb

Spoštovani. Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe,...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 12. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Dolgotrajno čakanje na vpis v zemljiško knjigo in izbris hipoteke na nepremičnini

Pozdravljeni. Prosim vas za pojasnilo, kako je mogoče, da se za spremembo vpisa na zemljiški knjigi in izbris hipoteke na nepremičnini čaka več kot 6 mesecev, in sicer v Novi Gorici?

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Aktuarske rezervacije

Pozdravljeni! Zanima nas zakaj so potrebni pri izračunu aktuarskih rezerv zunanji izvajalci, saj jim moramo pripraviti vse podatke, ki jih imamo podprte v našem informacijskem sistemu, kateri lahko tudi sam izračuna rezervacije za jubilejne...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 11. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MDDSZ, MJU

Določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov

Predlagam novo storitev po sistemu "one stop" - določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov (običajno pride v poštev za žensko, ki spremeni priimek). Ženska bi lahko že pri prijavi sklenitve zakonske zveze sporočila spremembo...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MzI, MJU

Predložitev zdravniškega spričevala na UE v primeru opravljanja vozniškega izpita

Pozdravljeni. Ko se na upravni enoti prijavljaš na teoretični del izpita je med drugim potrebno priložiti zdravniško spričevalo, le-ta se vnese v računalnik, ko delaš praktični del izpita ga moraš imeti obvezno zopet pri sebi, nato pa ko...

Preberite več