Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 02. 06. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Izmenjava podatkov med organi

Spoštovani. Upravne enote naj pridobijo podatke o prihodkih Nosilcev dopolnilne dejavnosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Dejansko so nosilci dopolnilne dejavnosti dolžni posredovati podatek, ki so ga posredovali na Finančno upravo...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2016

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Zakon o tujcih

Pozdravljeni! Z novo migrantsko zakonodajo je bil definiran poenostavljen način zaposlovanja tujih državljanov, kar naj bi za nas uporabnike posledično pomenilo manj prilog, hitrejšo odzivnost in večjo preglednost. Žal uporabniki še vedno...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 05. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih

Pozdravljeni. Sodišča bi lahko poročila o nepremičninah, ki se prodajajo na javnih dražbah, priložila odredbi o prodaji oz. javnemu obvestilu o obravnavi zadeve na straneh sodstva. Ne pa, da je potrebno za vsako zadevo osebno v času uradnih...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 05. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Priglasitev javne prireditve

Predlog za spremembo pogojev za pridobitev soglasja za javno prireditev na jezeru V primeru, da želiš organizirati prireditev (regato) na jezeru, moraš po veljavni zakonodaji pridobiti kar nekaj soglasij ter zagotoviti varovanje, nujno...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 05. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Pozdravljeni. Realizacija pravnomočne sodbe, s katero je delovno sodišče delodajalcu naložilo ponovno zaposlitev delavca, ki se je po nezakonitemem prenehanju pogodbe o zaposlitvi prijavil na Zavod za zaposlovanje RS in prejemal nadomestilo za...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 04. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Pridobitev potrdila o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki

Pozdravljeni. Kdaj bo možno pridobiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki?

Preberite več

Datum oddaje: 21. 04. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Skeniranje in deponiranje osebne fotografije za izdelavo osebnih dokumentov

Spoštovani! Vljudno vas pozivam, da čimprej uredite, da lahko skenirana fotografija ostane nekaj časa v vaših evidencah in jo uporabite tudi za izdelavo vozniškega dovoljenja, saj je po mojem mneju nismiselno prilagati še enkrat original...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 04. 2016

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: ZZZS

Obrezec A1 oz. "Vprašalnik za delodajalce"

Ureditev izdaje obrazcev A1. Po mojih izkušnja ima Območna enota ZZZS Maribor netransparenten in nerazumem "sistem", v kolikor ga je mogoče sploh tako imenovati, izdaje obrazcev A1. Smešna je že sama vloga oz. vprašalnik, na katerem je...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 03. 2016

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine

Pozdravljeni. Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 03. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih poti

Pozdravljeni. Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti...

Preberite več