Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 09. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlogi za spremembo kategorizacije ceste in Zakona o cestah

Pozdravljeni. Ob napovedani nadaljnji prekategorizaciji dela hitre ceste H6 med Koprom in Jagodjem v kategorijo glavne ceste G2 predlagam, da se ta cesta v celoti opusti kot hitra cesta, saj je od prvotne 8.310 m dolžine ostaja v tej kategoriji...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 08. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Osebno dopolnilno delo in vrednotnica

S skladu z zakonom sem priglasil ODD (osebno dopolnilno delo). Ljudem pomagam pri žetvi žit in ajde na malih površinah. Moja ODD torej spada v kategorijo izvajalcev, potem so še nabiralci in umetniki. Izvajalec: 1. kategorija ODD, tisti ki...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 08. 2016

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih

Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Sprememba podatkov v ZK

Spoštovani. Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 07. 2016

Pristojni organi: MOP, MP

e-zemljiška knjiga

Pozdravljeni, moja pobuda se nanaša na e-zemljiško knjigo. Opisana je v članku Deus ex machina, ki je tudi priložen in dostopen na spletnem naslovu http://www.geodetski-vestnik.com/58/4/gv58-4_triglav.pdf. Zemljiška knjiga in geodetska...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 06. 2016

Pristojni organi: MJU, MNZ, MZ

Kolesarske prireditve na cestarh

Primer dobre prakse v Avstriji in predlogi (v korist organizatorjem) za poenotenje v RS. Kolesarski klubi v Republiki Sloveniji, kot tudi Kolesarska zveza sama organizirajo v RS več sto različnih kolesarskih prireditev na različno...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 06. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Enotno dovoljenje za delo in prebivanje tujca

Pozdravljeni. Pred več kot tednom dni smo na UE Maribor oddali vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje za tujca, državljana R. Makedonije. Na Uradu za tujce UE Maribor so pregledali vso prejeto (zelo obsežno dokumentacijo in kot velevajo...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev plačevanja letne objave na AJPESu

Predlagam, da se ukine plačevanje letne objave na AJPES za pravne osebe, ki nimajo odprtega niti TRR niti ne poslujejo. Tovrstnih stroškov namreč ni mogoče uveljaviti kot strošek podjetja, saj le to ne posluje. Možnost odpisa tako nastalega...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Izmenjava podatkov med organi

Spoštovani. Upravne enote naj pridobijo podatke o prihodkih Nosilcev dopolnilne dejavnosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Dejansko so nosilci dopolnilne dejavnosti dolžni posredovati podatek, ki so ga posredovali na Finančno upravo...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2016

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Zakon o tujcih

Pozdravljeni! Z novo migrantsko zakonodajo je bil definiran poenostavljen način zaposlovanja tujih državljanov, kar naj bi za nas uporabnike posledično pomenilo manj prilog, hitrejšo odzivnost in večjo preglednost. Žal uporabniki še vedno...

Preberite več