Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 11. 2016

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Prilagoditev postopkov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Pozdravljeni. Predlagam, da se postopki za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje prilagodijo. Težava se pojavi po preteku službe za določen čas. Spet je potrebno iti na izpostavo ZZZS in se prijaviti v sistem. Tudi npr. po enem mesecu....

Preberite več

Datum oddaje: 23. 11. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Poenostavitev postopka etažiranja večstanovanjskih objektov

Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi in poceni postopek etažiranja v večstanovanjskih hišah. V Sloveniji je precej večstanovanjskih hiš, ki tega nimajo urejeno, saj v času gradnje etažiranja še ni bilo. V današnjem času pa nam to, da...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 11. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Sprememba Zakona o cestah

K "predlogu za spremembo kategorizacije ceste in Zakona o cestah", objavljenem na portalu 07. 09. 2016 in označenem kot "predlog sprejet in zaključen", ugotavljam, da je kategorizacija državne ceste H6, kljub drugačni napovedi pristojnega...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Načrt varnosti

Pozdravljeni. Prosimo za pojasnila kakšne so spremembe na spodaj izpostavljenem področju. Tudi mi lahko povemo popolnoma isto kot je že bilo v eni izmed pobud na STOP birokraciji. Načrt varnosti smo v 13 letih delovanja v gradbeništvu letos...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 11. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MJU

Birokratska izdaja mednarodnega vozniškega dovoljenja

Potreboval sem mednarodno vozniško dovoljenje (MVD) in za to sem moral najprej na upravno enoto, čakati uro in pol, plačati 3 evre za potrdilo o opravljenih kategorijah, ter to potrdilo še isti dan odnesti na AMZS, da so mi izdali MVD. No za to...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 10. 2016

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ, ZZZS

Delovni preizkusi brezposelnih oseb

Spoštovani. Na VEM točki smo zaznali administrativno oviro, ki se nanaša na ZAVAROVANJE, katero obveznost nalaga delodajalcem, ki sklepajo pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje za delovni preizkus brezposelne osebe. Iz javnega povabila je...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Upoštevanje 63. člena ZUP

Spoštovani. Direkcijo RS za vode (v nadaljevanju DRSV) pozivamo, naj začne upoštevati 63. člen ZUP, ki izenačuje analogno in digitalno komuniciranje v upravnem postopku. Projektni pogoji, ki jih izda DRSV, imajo na zadnji strani obrazec, kamor...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 10. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Prijava stalnega prebivališča mladoletne osebe v tujini

Pozdravljeni. Imam predlog za hitrejšo prijavo stalnega prebivališča. V vaših evidencah je zaveden moj naslov v tujini, enak je naslov žene, imate tudi podatek, da je ta oseba (“ženska”) prijavljena kot moja žena. Dobite tudi rojstni...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Avtomatični prikaz že vnesenih podatkov v aplikaciji Mini blagajna

Predlagamo naslednjo spremembo za odpravo administrativnih ovir: Pri poročanju računov iz vezane knjige računov v aplikacijo Mini blagajna, predlagam, da se vsi podatki, ki so že bili enkrat vneseni (npr. kupec, naročnik), vnašatelju pri...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Izdaja delovnih dovoljenj v razumnem roku

Pozdravljeni! Konec meseca maja smo na Zavod za zaposlovanje poslali vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca. Ker se s tovrstnim delom ne ukvarjamo pogosto, smo pričakovali, da nas Zavod obvesti o morebitni pomanjkljivosti vloge. Njihov...

Preberite več