Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 03. 05. 2017

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Racionalizacija postopkov ob smrti

Upravna enota mora v 30 dneh po smrti izvesti "pripravljalna opravila" in zbrane podatke na "smrtovnici" poslati pristojnemu zapuščinskemu sodišču, ki potem na tej podlagi izvede zapuščinsko obravnavo. Glede na doseženo stopnjo povezljivosti...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 04. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Preverjanje podatkov po uradni dolžnosti

Kot prejemnik otroškega dodatka, subvencije najemnine, denarne socialne pomoči itd., moraš CSD javljati določene spremembe na podlagi 42. členu ZUPJS. Med drugim tudi to, da moraš javiti spremembo vzgojno – izobraževalne institucije otroka...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 04. 2017

Pristojni organi: MF, MZ

Refundacijski zahtevek

Ko delavec ali samostojni podjetnik nastopi bolniški stalež in je upravičen do refundacije iz naslova zdravstvenega zavarovanja, nastane pri delodajalcu nepotrebno administriranje, saj je treba sestaviti refundacijski zahtevek. Vanj je treba...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 02. 2017

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Potrdila o boleznih, invalidnostih pred določanjem dopusta

Vsako leto se ponavlja zbiranje potrdil o boleznih, invalidnostih pred določanjem dopusta. Za mnoge je to dodatno nepotrebno delo, saj določene kronične bolezni ne minejo; če je nekdo invalid, mu ne bo znova zrasla noga ali ne bo spregledal ali...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 02. 2017

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Poenostavitev postopka registracije s.p. za tujce

Na postopek registracije je prišla hrvaška državljanka, ki živi v Sloveniji z možem, ki dela v Sloveniji. Odločila se je, da bo registrirala s.p. za kar je seveda morala pridobiti enotno dovoljenje za delo in bivanje. Pri postopku smo ji...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 02. 2017

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Vprašalniki za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2017 (TU/M)

Spoštovani, glede na obvezno prijavljanje gostov s prijavnicami na policiji ali z uporoba programa eGost, lahko SURS tovrstne podatke pridobi od Policije in s tem dodatno ne obremenjuje ponudnike storitev. Tovrstna problematika (11 točka...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2017

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige

Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige. Notarji za to storitev zaračunavajo zelo visoke zneske. Čeprav je teoretično možen tudi izbris preko elektronskega zemljiškoknjižnega predloga za izbris...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 12. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Enotni program učenja slovenskega jezika

Spoštovani. V podjetju imamo kar precej zaposlenih, ki so drževljani Srbije, Bosne in Hercegovine ali še kake tretje države in bi si želeli naše zaposlene usmeriti na izobraževanje iz slovenskega jezika (ZIP), ki ga izvaja Ministrstvo za...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 12. 2016

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Potrdilo o odsotnosti z dela

Pozdravljeni. Predlagam, da zdravstveni dom direktno posreduje informacije o bolniški odsotnosti delodajalcu. Trenutno se je namreč, ko ozdraviš, potrebno postaviti v vrsto pri svojem zdravniku in počakati, da ti pripravijo list papirja, ki ga...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 11. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Zamenjava valute pri globah v vseh predpisih RS

Pozdravljeni. Naj se uredijo vsi zakoni v katerih je še vedno globa v tolarjih, kljub temu, da bo kmalu 10 let EURO v Sloveniji. Upam, da to ne bo samo groba sprememba v EUR ampak bi obenem znesek zaokrožili.

Preberite več