Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 23. 06. 2017

Kategorija: Finance

Pristojni organi: SPIRIT, MF, MGRT

Pomoč de minimis

Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Podaljšanje delovnega dovoljenja

Ko želim podaljšati delovno dovoljenje za zaposlenega imam problem na UE, saj sprejemajo vloge za podaljšanje šele 1 mesec pred iztekom, v praksi pa se mi je že dvakrat (!) – tolikokrat kot sem to tudi potreboval, zgodilo, da je bil postopek...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZZZS

Poenostavitev postopkov zavarovanj preko e-Vem v primeru, da s.p. uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka po Zakonu o starševskem varstvu

Trenutno stanje: Postopek poteka tako, da se s.p. najprej prijavi v zavarovanje s polnim delovnim časom in nato zaprosi Center za socialno delo (CSD) za pridobitev pravice iz naslova starševskega varstva (za skrajšani delovni čas). Po pridobitvi...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 06. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Poenostavitev prijave ali odjave v zavarovanje preko portala e-VEM

Pravne osebe lahko od 1.1.2016 oddajo prijavo ali odjavo v zavarovanje le preko portala e-VEM. To pomeni, da lahko oddajo vlogo sami ali z digitalnim potrdilom prek portala, ali pa to za njih opravijo njihovi pooblaščenci npr. računovodski...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2017

Pristojni organi: MGRT

Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnost

V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014) mora biti na vsakih deset zaposlenih v eni izmeni v kuhinji...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2017

Pristojni organi: MNZ

Postopek izpolnjevanja vloge za razpis zakonodajnega referendum

Postopek izpolnjevanja vloge za razpis zakonodajnega referenduma je po nepotrebnem zakompliciran. Manjkajoči podatki (številka in naslov referenduma) bi se lahko samodejno vpisala ob vstopu v obrazec. Tako, kot v spletni trgovini gremo na blagajno...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 05. 2017

Pristojni organi: MK

Javna objava evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator

Spoštovani, predlagamo, da Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani v okviru informacije RAZVIDI, EVIDENCE IN REGISTRI javno objavi evidenco posameznikov s strokovnim nazivom konservator (103. člen ZVKD), kar je pogoj za izdelavo...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 05. 2017

Pristojni organi: MJU, MNZ

Potrdilo v elektronski obliki

Pozdravljeni, zamenjavo stalnega prebivališča lahko uredimo elektronsko, potrdilo o prijavi na novi naslov pa dobimo po pošti. Zakaj tega obvestila ne dobimo v elektronski obliki, npr. v predal moja eUprava ali enostavno na elektronski naslov. ...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 05. 2017

Pristojni organi: MK, MOP

Varstvo kulturne dediščine

Predlog za odpravo netransparentnega in nezakonitega vzpostavljanja režimov varstva kulturne dediščine na podlagi podatkov iz Registra kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo zahteva pri pripravi Občinskih podrobnih prostorskih načrtov v...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 05. 2017

Pristojni organi: MDDSZ

Javno dostopen spletni servis

V več računalniških programih je za potrebe vodenja postopkov po ZUP (in zaradi drugih zadev) potrebno imeti informacijo, ali je nek datum dela prost dan. Republika Slovenija po mojih informacijah nima uradnega javno dostopnega spletnega servisa,...

Preberite več