Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 09. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Prilaganje dokazil k vlogi za državno štipendijo

Glede na računalniško povezljivost in izmenjavo podatkov med državnimi organi, me zanima, zakaj je še vedno potrebno k vlogi za državno štipendijo na CSD priložiti kopijo letnega spričevala dijaka. Lep pozdrav

Preberite več

Datum oddaje: 24. 08. 2016

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih

Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2015

Kategorija: Visoko šolstvo

Pristojni organi: FRI, MIZS

Izpolnjevanje vlog in obrazcev pri visokošolskem zavodu

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je vsakokrat ob vpisu potrebno izplolnjevati, tiskati in pošiljati obrazce, ki bi jih lahko oddali prek spletne aplikacije. V spletni aplikaciji smo namreč vpisani z digitalnim...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 09. 2015

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS, MZ

Tetoviranje

Pri nas mora imeti nekdo, ki želi tetovirati, narejeno kozmetično šolo. To je nemogoče. Na kozmetični šoli ne učijo popolnoma nič kar ima veze z tetoviranjem. Vsak, ki bi se pa tetoviral se tako pozanima o večih tetovatorjih in njihovem...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2014

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Izpolnjevanje obrazcev

Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2012

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo ZOFVI

Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...

Preberite več