Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 24. 02. 2019

Pristojni organi: MF, MGRT

Poenostavitve na področju turistične in promocijske takse

Spoštovani, prosimo za čimprejšnjo spremembo zakonodaje glede turistične takse in promocijske takse, ker termina tako turista kot turističnega delavca popolnoma nič ne zanimata in vnašata zmedo in komplikacije tako med turiste kot med...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 05. 2018

Pristojni organi: MGRT

Poenostavitev prijave za uporabo avtorskih del na manjših prireditvah

Pozdravljeni, predlagam spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in posledično tudi Pravilnika o priobčitvi glasbenih del tako, da društva za manjše prireditve ne bi bila obvezana oddajati prijav kolektivnim organizacijam. Prav tako...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 02. 2018

Pristojni organi: MGRT

Plačevanje turistične takse na postajališčih za avtodomove (PZA)

Pozdravljeni, slovenska zakonodaja določa, da je za nočitve na postajališčih za avtodomove (PZA) potrebno opraviti prijavo gostov in plačati turistično takso. Postajališča za avtodomove se namreč smatrajo kot eden izmed nastanitvenih...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2017

Pristojni organi: MGRT, MP

Brezplačna ukinitev družbe na točki VEM

Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 08. 2017

Pristojni organi: MF, MGRT

Plačilo carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine

Spoštovani! Spregovoril bi rad o Carinski pošti in Pošti Slovenije in postopku ob plačilu carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine. Hvalevredno možnost urejanja postopka s pomočjo elektronske pošte pokvari dejstvo, da je možno...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 06. 2017

Kategorija: Finance

Pristojni organi: SPIRIT, MF, MGRT

Pomoč de minimis

Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2017

Pristojni organi: MGRT

Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnost

V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014) mora biti na vsakih deset zaposlenih v eni izmeni v kuhinji...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 10. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2015

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MGRT, MOP

Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico

Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 05. 2015

Pristojni organi: MDDSZ, MGRT

Napotitev delavca

Pozdravljeni. Lastnik, ki ima dve ali več podjetij, ne sme napotiti delavca iz enega v drugo podjetje, čeprav se ukvarjata s popolnoma enako dejavnostjo, v kolikor podjetje ni registrirano za izposojanje delavcev, saj ga v nasprotnem primeru...

Preberite več