Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 29. 01. 2018

Pristojni organi: SVZ

Poenostavitve pri pripravi zakonodaje

Spoštovani, predlagam, da se pri pripravi zakonodaje opravijo poenostavitve tako, da se ne bi več sprejemale novele zakonov, uredb in pravilnikov saj iskanje po večkrat dopolnjenih predpisih predstavlja popolno zmedo, še posebej, če za predpis...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 04. 2012

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: SVZ

Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov

Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se...

Preberite več