22.11.2018

V družbi najboljših praks sveta

Med več kot 300 prijavljenimi dobrimi praksami uvedb inovacij v javnem sektorju tudi Spletno mesto STOP birokraciji in sistem Presoja učinkov na gospodarstvo – MSP test.

Vključene so dobre prakse, ki izboljšujejo kakovost, učinkovitost ali zadovoljstvo uporabnikov v javnem sektorju.

Slovenija je prijavila 15 dobrih praks, od katerih je 7 tudi objavljenih na spletnih straneh OECD, kar nas uvršča med države z največ objavljenimi praksami na portalu.

Seznam objavljenih praks:
-    Ustvarjanja uporabne vrednosti tujih invazivnih rastlin uvrstila med 10 TOP finalistov;
-    POTROG – aplikacija za potresno pripravljenost in hiter odziv v primeru potresa, prijavitelj Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
-    Mestni inkubator Mladih zmajev, prijavitelj Mestna občina Ljubljana;
-    Vklopi razum, zahtevaj račun!, prijavitelj Finančna uprava RS;
-    Spletno mesto STOP birokraciji, prijavitelj Ministrstvo za javno upravo;
-    Presoja učinkov na gospodarstvo – test za mikro in mala podjetja (MSP test), prijavitelj Ministrstvo za javno upravo;
-    Big data – uporaba množičnih podatkov za učinkovitejše odločanje, prijavitelj Ministrstvo za javno upravo.

Slovenijo bo kot TOP finalist zastopala praksa Ustvarjanja uporabne vrednosti tujih invazivnih rastlin in se februarja 2019 potegovala za prestižno nagrado Edge of Government na dogodku World Government Summit z več kot 4.000 udeleženci, 190 predavatelji in 150 delavnicami v Dubaju.

Izbrane študije primerov bodo podlaga za letno poročilo o globalnih trendih, v katerem so predstavljene najboljše inovacije in nove prakse, ki se pojavljajo v vladah po svetu in bodo predstavljene v Global Trends poročilu.

Objava projekta STOP birokraciji in Presoja učinkov na gospodarstvo na strani OECD, ki vključuje 36 držav, je priznanje za delo ekipi Stop birokraciji in Ministrstvu za javno upravo, saj že od leta 2005 sistematično delamo na odpravi administrativnih ovir, pripravi boljših predpisov in vključevanju javnosti.

Dobre prakse uvedb inovacij v javnem sektorju je objavil Observatorij za inovacije v javnem sektorju (OPSI), pod okriljem OECD, v sodelovanju z Mohammed Bin Rashidovim centrom za vladne inovacije (MBRCGI).

Vir: Spletna stran OPSI OECD, Ministrstvo za javno upravo