27.03.2019

Skupno realiziranih 258 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov

Vlada Republike Slovenije se je danes, 28. 3. 2019, seznanila z 11. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Enotna zbirka ukrepov je na dan 31. 12. 2018 dosegla 71,27% realizacijo ukrepov, katerih namen je:

•    usmerjenost h krepitvi rasti gospodarstva,
•    povečanja konkurenčnosti podjetij,
•    vzpostavljanje stabilnega domačega poslovnega okolja,
•    vzpostavljanje privlačnega okolja za tuje investitorje.

Stanje realizacije 362 ukrepov na dan 31. 12. 2018 je:
•    realiziranih 258 ukrepov (71,27 %);
•    delno realiziranih 92 ukrepov (25,41 %);
•    nerealiziranih 12 ukrepov (3,31 %).

Realizacijo posameznih ukrepo lahko spremljate na spletni strani Enotna zbirka ukrepov. Vsi ukrepi so opisani z nazivi in cilj. Vsak ukrep ima opredeljene naloge, odgovorni organ za realizacijo posamezne naloge, nosilce za izvedbo, navedeni so tudi sodelujoči organi ter stanje posameznih poročanj s strani resorjev.

V 11. poročevalskem obdobju se je realiziralo 28 novih ukrepov. Delež realiziranih ukrepov se je tako med 10. poročevalskim in 11. poročevalskim obdobjem dvignil za 4,21 %. Kar kaže to, da stopnja realizacije napreduje v skladu s planiranimi aktivnostmi ministrstev.
Hkrati raste tudi število ukrepov, pri katerih resorji izvajajo aktivnosti v smeri njihove realizacije, posledično se znižuje število ukrepov, kjer se aktivnosti še niso začele, kar predstavlja zgolj 3,31 % (12 ukrepov) zastavljenih ukrepih. Enotna zbirka ukrepov se je v zadnjem poročevalskem obdobju dopolnila z 19 novimi ukrepi.  

Med najpomembnejšimi realiziranimi ukrepi v zadnjem poročevalskem obdobju, ki je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, so:

•    Prenova regulacij poklicev in dejavnosti
•    Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje
•    Vzpostavitev sistema e-javno naročanje (e-JN)
•   Neposredno pridobivanje podatkov o zaposlitvi in o plači oziroma osnovi, od katere so bili    obračunani prispevki za starševsko varstvo od FURS s strani strokovnih delavcev CSD na področju starševskega varstva
•    Podpora RRI procesom in investicijam
•    Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka
•    Vzpostavitev evidence degradiranih urbanih območij
•    Sprejem Zakona o investicijah
•    Podpora investicijam v nove tehnologije
•    Odprava ovire za razvoj ‘fintech’ podjetij, katerim Banka Slovenije preprečuje odprtje fiduciarnega računa