02.07.2014

S prenovo e-Vem do kakovostnejšega poslovanja poslovnih subjektov z državo

Cilj nadgradnje spletnega mesta e-Vem je uporabnikom (podjetjem in podjetnikom) na enem mestu na enostaven, pregleden in celosten način nuditi potrebne informacije, ki jih potrebujejo za začetek poslovanja, nadgradnja spletnega mesta e-Vem bo od 15. 7. 2014 dosegljiva na spletnem naslov evem.gov.si.

Predstavitve nadgradnje e-Vem se je 1. 7. 2014 udeležilo preko 70 različnih predstavnikov Vem točk in pristojnih organov oz. zbornic.

Na srečanju je udeležence naprej pozdravila državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Renata Zatler, ki je predstavila razloge za prenovo spletnega mesta e-Vem in njegov dosedanji razvoj. »Javna uprava mora biti učinkovit servis za državljane in podjetja, servis, ki ponuja rešitve, saj se zavedamo, da uporabnik želi celovito in verodostojno informacijo na enem mestu.

Pri samem razvoju gremo postopoma, in sicer po fazah razvoja, najprej želimo na e-Vem ponuditi celovite informacije in vsebine glede vstopnih pogojev reguliranih dejavnosti in poklicev, nato pa slednje opremiti s potrebnimi e postopki, ki se nanašajo na pridobitve dovoljenj. S tem bomo bistveno vplivali na hitrost in kakovost poslovanja poslovnih subjektov z državo, prenovljen e-Vem pa bo tako imel pozitivne učinke na skrajšanje postopkov ter zmanjšanje obstoječih administrativnih ovir, kar posledično pomeni prihranek sredstev tako za uporabnike kot tudi za državo«, je še dodala.

Na predstavitvi je bila izpostavljena tudi pomembnost združevanja državnih poslovnih spletnih mest, katere glavni namen je priprava kvalitetne vsebine, združevanje različnih spletnih mest, nudenje verodostojnih in ažurnih informacij ter jasen nadzor nad objavo same vsebine. »Prenova e-Vem je del širše zgodbe, katere izhodišče je združevanje oziroma povezovanje državnih spletnih mest v smeri poenostavitve poslovanja uporabnikov z državo«, je poudarila državna sekretarka.

Matija Kodra, vodja Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost (MNZ) je predstavil razvoj spletnega mesta predvsem pa cilje, ki jih z nadgradnjo želimo doseči: „V lanskem letu smo začeli na nivoju poslovnih vsebin z združevanjem državnih poslovnih spletnih mest. Prenova e-Vem je del procesa združevanja državnih poslovnih portalov in državnih spletnih mest s podjetniškimi vsebinami. Naš dolgoročni cilj je vzpostaviti enotno poslovno točko za podjetja in podjetnike, ki izhaja iz potreb in želja uporabnika. Izhodišče razvoja enotne poslovne točke je “Vse na enem mestu", "samo enkrat"  in »potujejo naj podatki in ne ljudje« ”, je poudaril Kodra.

Enotna državna poslovna točka bo imela pomembno vlogo pri poenostavljanju poslovnega okolja s strani države. Poslovnim uporabnikom bo zagotavljala vse potrebne informacije in elektronsko podprte postopke za začetek poslovanja oziroma poslovanje v Sloveniji. Zagotavljala bo tudi elektronsko podporo splošnim obveznim poročanjem. Standardizirala bo obrazce in poročila za državne institucije. Izhodišče razvoja tako vsebine kot elektronske podpore postopkom enotne poslovne točke je uporabnik.

Vsebinska in oblikovna prenova e-Vem je prvi korak v smeri enotne poslovne točke. Naslednji korak je prenova elektronskih postopkov in oblikovanje različnih vodičev, ki uporabnika hitro pripeljejo do želenih informacij in e-postopkov.

Nadgradnja bo po besedah Matije Kodra prinesla tudi vsebine, urejene po t. i. življenjskih dogodkih podjetja - od začetka njegovega življenjskega cikla do zapiranja. Podani bodo vstopni pogoji, ki se med drugim nanašajo na izobrazbo in delovne izkušnje.

Tina Kuliš in Mirijana Novovič iz Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost (MNZ) sta udeležencem v praksi predstavili postopke poslovanja in pokazali, na kakšen način prenovljena stran uporabnika vodi po korakih od postopka do postopka, kje na strani lahko uporabnik najde potrebne informacije in obrazce.

Vsebine so zastavljene celostno; pokrivajo vse življenjske faze podjetnika, od razmišljam, začenjam, poslujem, do zapiram. Portal združuje državne poslovne spletne strani na enem mestu in je prilagojen uporabniku. Uporabnika vodi po korakih od postopka do postopka, na strani lahko uporabnik najde potrebne obrazce. Novi e-Vem bo nudil poslovni koledar, kjer bo podjetnik lahko v vsakem trenutku obveščen, komu, kdaj in kako mora poročati o svojem poslovanju, iskalnik po vsebini, zemljevid za točke Vem, e postopke znotraj vsebine in filtre po sami vsebini. 

„Gre za bistveno izboljšavo obstoječe strani. Je pa to začetek in bo potrebno še kar nekaj naporov, da pridemo do končnega cilja, zajeti vse vsebine, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje reguliranih poklicev in dejavnosti”, sta dodali in pozvali udeležence, da lahko preko elektronskega naslova predlogi.evem@gov.si prispevajo k izboljšavi in nadgradnji spletnega protala.