26.03.2014

Kam gre vaš denar?

Namen prikaza prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev, primanjkljaja ter dolga sektorja država v letu 2014 je predvsem informirati državljane, da vsako izogibanje plačevanju obveznosti do države vpliva na zmanjševanje obsega javnih sredstev in kakovosti javnih storitev.

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/kam_gre_vas_denar/

Poudarja se, da gre za ocene, ki jih je naredil Urad Vlade RS za komuniciranje na podlagi podatkov različnih vladnih institucij.

Vir: spletna stran Vlade RS