01.03.2018

Evalvacija ukrepa Znižanje stroškov davčne izvršbe

Na Ministrstvu za javno upravo je bila pripravljena evalvacija ukrepa iz Enotne zbirke ukrepov »Znižanje stroškov davčne izvršbe«. Evalvacija je pokazala, da je z uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku s 1. 1. 2017 prišlo do sprememb s katerimi bodo davčni dolžniki (podjetja in fizične osebe) razbremenjeni plačila stroškov davčne izvršbe v višini 3,01 milijona eur na letni ravni.

Ukrep je bil realiziran s sprejetjem novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16), ki je v pristojnosti Ministrstva za finance.

Spremembe pravilnika, ki prinašajo koristi davčnim dolžnikom so naslednje: 
- Stroški za izdajo sklepa o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah ter na denarne terjatve dolžnika so se znižali iz 25,00 na 10,00 eur.
- Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove materializirane ali nematerializirane vrednostne papirje so se znižali iz 25,00 na 10,00 eur.
- Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove premičnine so se znižali iz 75,00 na 50,00 eur.

Evalvacija "Znižanje stroškov davčne izvršbe" je objavljena na naši spletni strani.