Kontakt

Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: (01) 478 8338
F: (01) 478 8651
E: gp.mju(at)gov.si