Komentarji in pobude

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...
Predlog za spremembo ZOFVI
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>