Komentarji in pobude

Racionalizacija postopkov ob smrti
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Upravna enota mora v 30 dneh po smrti izvesti "pripravljalna opravila" in zbrane podatke na "smrtovnici" poslati pristojnemu zapuščinskemu sodišču, ki potem na tej podlagi izvede zapuščinsko obravnavo. Glede na doseženo stopnjo povezljivosti...
Poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka izbrisa hipoteke iz Zemljiške knjige. Notarji za to storitev zaračunavajo zelo visoke zneske. Čeprav je teoretično možen tudi izbris preko elektronskega zemljiškoknjižnega predloga za izbris...
Sprememba podatkov v ZK
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani. Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če...
Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Sodišča bi lahko poročila o nepremičninah, ki se prodajajo na javnih dražbah, priložila odredbi o prodaji oz. javnemu obvestilu o obravnavi zadeve na straneh sodstva. Ne pa, da je potrebno za vsako zadevo osebno v času uradnih...
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Realizacija pravnomočne sodbe, s katero je delovno sodišče delodajalcu naložilo ponovno zaposlitev delavca, ki se je po nezakonitemem prenehanju pogodbe o zaposlitvi prijavil na Zavod za zaposlovanje RS in prejemal nadomestilo za...
Dolgotrajno čakanje na vpis v zemljiško knjigo in izbris hipoteke na nepremičnini
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Prosim vas za pojasnilo, kako je mogoče, da se za spremembo vpisa na zemljiški knjigi in izbris hipoteke na nepremičnini čaka več kot 6 mesecev, in sicer v Novi Gorici?
Dolgotrajni odpustek plačil ob osebnem stečaju fizičnih oseb
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MOP, MP
V zadnjem času je vedno bolj pereča problematika, kaj lahko naredi upnik v primeru izvršilnega postopka nad fizično osebo kot dolžnikom, v kolikor se nad njim prične postopek osebnega stečaja, zlasti, če terjatve upnika še niso poravnane....
Manjkajoči podatki na pozivih za plačilo sodne takse
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Praktično na vseh pozivih, kakor tudi na opominih pred izvršbo, organi nikoli ne navedejo podatkov o sledljivosti do originalne listine. Zaradi obsežnosti našega podjetja, je iz prejetih listin tako nemogoče dopise enostavno...
Izvršba na podlagi verodostojne listine
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani. Izvršba na podlagi verodostojne listine (tudi e-izvršba) je sicer odlična zadeva, s katero pa imamo dokaj slabe izkušnje v smislu učinkovitega zaključka. S tem mislim predvsem na izkušnjo, da se je večina vlog bodisi končala s...
Sodniški stroški za vložitev izvržbe
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Potrebno bi bilo določiti po katerem kriteriju sodišča zaračunavajo sodniške stroške za vložitev izvršbe in za ugovor na izvršbo. Očitno se dela po sistemu čim več tem bolje, kar pa ni nujno v skaldu z logiko. Na vas...
<< prejšnja | 1 | | |