Komentarji in pobude

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...
Pogoji za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani, pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca pri Zavodu za zaposlovanje - obrazec TUJ-1 je obvezno dokazilo pod točko 10 izjava, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev dobiček v višini najmanj dveh...
Problemi, ki nam jih povzroča FURS
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF, MOP, MZ
Dejavnost opravljam na področju projektiranja v gradbeništvu. Plačilo za opravljeno delo je največkrat vezano na pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja za objekt, kar pomeni, da moramo na svoj zasluženi denar čakati največkrat tudi...
Načrt varnosti
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MOP
Izvajamo gradbena dela v Sloveniji že vrsto let. Sam kot delodajalec svoje dolžnosti glede varnosti pri delu izpolnjujem, saj delavci redno hodijo na obdobne zdravstvene preglede in usposabljanja za varno delo. Na nasprotni strani pa niti eden...
Predlog spremembe ZIZ
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Imamo kar nekaj neplačnikov/goljufov, ki pa se jim v tem sistemu prav nič ne zgodi. Sistem je popolnoma neučinkovit in nalaga stroške samo upniku. Ob temu, da do rešitve zadeve ne pride, se tudi iz državne strani težave upnikov...
Vozniški izpit A kategorije
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! Pri pregledu objav v Uradnem listu RS ugotavljamo, da bo v določenih krajih dodatno omogočeno opravljanje vozniškega izpita za kategorije A2 in A. Ugotavljamo, da je Koroška regija s sedežem Izpitnega centra v Slovenj Gradcu...
M1,M2,M4 obrazci
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Birokratsko in zato tudi skrajno zamudno se mi zdi, da moramo vsakega delavca, ki ga potrebujemo za en dan prijaviti v zavarovanje in ga nato odjaviti (skladno z ZZasV-1).  
"Tudi SUP je potrebno registrirati"
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU
V časniku Finance z dne 4.8.2015 je bil objavljen prispevek z naslovom"Narobe svet, tudi sup je treba registrirati!", v katerem pišejo o ovirah (ki jih imajo turistična društva, itd.) pri oddajanju plovil. Obvezna je namreč tudi registracija...
odločba ZPIZa za nazaj - roki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZPIZ, ZZZS
Imamo zaposlenega delavca, ki je od novembra 2013 v bolniškem stažu. Dne, 20.2.2015 je bila na ZPIZ dostavljena popolna delovna in medicinska dokumentacija. Senat Invalidske komisije I.stopnje je zasedal 1.4.2015. Dne 20.7.2015 je izdana odločba...
Razdružilne pogodbe - dolgotrajno čakanje na dodelitev e-vloge pristojnemu sodišču in reševanje zadev
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
V letu 2014 smo lastniki objekta na Celovški v Ljubljani soglasno uredili razdružilno pogodbo. Notarska pisarna je pod opravilno številko DN št. 171892/2014 v avgustu 2014 elektronsko vložila in trenutno še vedno čaka na dodelitev sodišču....
<< prejšnja | 1 | | | |