Komentarji in pobude

Posredovan: 14.05.2013
Kategorija: Kultura
Pristojni organi: MK, MOP, MzI
Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>