Komentarji in pobude

Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine
Kategorija: Kultura
Pristojni organi: MK, MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>