Komentarji in pobude

Poenostavitev prijave pri srečelovih na javnih prireditvah
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MNZ
Pozdravljeni, predlagam ustrezno spremembo 20. člena Zakona o igrah na srečo, ki določa, da za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje, če skupna...
Vstop v normirani s.p.
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni, predlagam spremembo zakona o vstopu v Normiranega S.P. Dosedanji zakon predvideva, da se lahko obstoječi in delujoči S.P. odloča o tem, da bo normirani najkasneje do 31.3.20xx. KASNEJŠA SPREMEMBA SEVEDA NI MOGOČA. Letos se je...
Pomoč de minimis
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT, SPIRIT
Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...
Avtomatični prikaz že vnesenih podatkov v aplikaciji Mini blagajna
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagamo naslednjo spremembo za odpravo administrativnih ovir: Pri poročanju računov iz vezane knjige računov v aplikacijo Mini blagajna, predlagam, da se vsi podatki, ki so že bili enkrat vneseni (npr. kupec, naročnik), vnašatelju pri...
Ukinitev plačevanja letne objave na AJPESu
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se ukine plačevanje letne objave na AJPES za pravne osebe, ki nimajo odprtega niti TRR niti ne poslujejo. Tovrstnih stroškov namreč ni mogoče uveljaviti kot strošek podjetja, saj le to ne posluje. Možnost odpisa tako nastalega...
Izmenjava podatkov med organi
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani. Upravne enote naj pridobijo podatke o prihodkih Nosilcev dopolnilne dejavnosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Dejansko so nosilci dopolnilne dejavnosti dolžni posredovati podatek, ki so ga posredovali na Finančno upravo...
Pridobitev potrdila o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Kdaj bo možno pridobiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki?
Izdaja nultih računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MZ
Na vas se obračam v zvezi z izdajo nultih računov v zdravstvu. Kot zdravnik vidim težavo v tem, da izdani račun na noben način ne more ustrezati dejanskemu stanju. Plačilo zdravstvenim ustanovam je v pavšalnem znesku (izplačevano večinoma...
Aktuarske rezervacije
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni! Zanima nas zakaj so potrebni pri izračunu aktuarskih rezerv zunanji izvajalci, saj jim moramo pripraviti vse podatke, ki jih imamo podprte v našem informacijskem sistemu, kateri lahko tudi sam izračuna rezervacije za jubilejne...
Dohodnina in vzdrževani družinski člani
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se spremeni člen pri dohodnini, ki ne dovoljuje uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana tistemu davčnemu zavezancu, ki v letu nima zadostne višine dohodkov, npr. neizplačane plače.
<< prejšnja | 1 | | | | | | | | |