Komentarji in pobude

Izpit za voditelja čolna
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni, predlagam odpravo administrativnih ovir na področju opravljanja izpita za voditelja čolna, in sicer predlagam spremembo Pravilnika o upravljanju s čolni tako, da se spremenijo posamezni členi, ki opredeljujejo vloge za prijave na...
E-volitve
Pristojni organi: MJU
Zanima me ali že obstaja predlog ali postopek za elektronsko glasovanje na volitvah (fizične osebe), katere imajo digitalno potrdilo? Če ne, podajam predlog. Prosim za komentar. Lep pozdrav.
Vpis podatkov o dejanskih lastnikih (ZPPDFT-1)
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni, s strani društev smo bili opozorjeni na določilo 44. člena ZPPDFT-1, po katerem bodo morala tudi vsa društva v poseben AJPES register vnesti tako podatke o zakonitem zastopniku, kot podatke o društvu (pravni...
Mobilna aplikacija
Pristojni organi: MJU
Poskusil sem oddati pobudo preko iPhonea, kjer mi je ponudil mobilno aplikcijo, potem pa sem dobil odgovor, da ni na voljo.
Promocija digitalnega potrdila med državljani
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da se izvaja promocija uporabe digitalnega potrdila med državljani.
Digitalno potrdilo za zaposlene
Pristojni organi: MJU
Pogrešam boljšo možnost za oddajanje vlog za kvalif.dig.potrdilo za zaposlene. Poleg tega, da je spletna stran in oddaja vloge obtičala v letu 1997, vas prosim, če lahko uredite, da kvalif. potrdila lahko urejamo preko spleta, ne da moram vloge...
Spletna stran Sigen-ca
Pristojni organi: MJU
Predlagam posodobitev spletne strani https://www.sigen-ca.si/. Spletna stran je nepregledna, na njej težko najdemo uporabne povezave, ki jih potrebujemo za vsakodnevno delo (namestitev podpisnih komponent, nastavitev in prevzem certifikatov,...
Potrdila pri javnih razpisih in naročilih
Pristojni organi: MJU
Zakaj je potrebno na nekaterih javnih razpisih in javnih naročilih še vedno oddajati potrdila, ki so elektronsko dodstopna naročniku? Predlagam, da na to opozorite vse naročnike v javnem sektorju.
Dostop do državnih evidenc
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da vsak državljan Slovenije (po svoji želji) avtomatsko dobi varnostno potrdilo za lažji dostop in zaščiten dostop do podatkov iz vseh svojih državnih evidenc.
Vpeljava tehnologije veriženja blokov
Pristojni organi: MJU
Vpeljava tehnologije veriženja blokov za podporo postopkom v javni upravi.
| | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |