Komentarji in pobude

Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
PozdravljeniPoenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!
Sprememba Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
Kategorija: Okolje in prostor
Predlagam, da se pri presojah vplivov na okolje ukine tako imenovani Dodatek v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, saj se v praksi prepisuje podatke iz plana in zakonov,...
Obrazec za elektronsko oddajanje vloge po ZUPJS
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlog za odpravo administrativne ovireSem starš dveh šolajočih se otrok. Eden otrok obiskuje osnovno šolo, medtem ko drugi srednjo šolo. Na Centru za socialno delo sem za oba otroka zaprosil za otroški dodatek, prav tako za oba otroka za...
Predlog poenostavitve administrativne ovire v zvezi z menjavo vozniškega dovoljenja
Kategorija: Promet
Predlog za poenostavitev administrativne ovire – vozniško dovoljenjeOb menjavi osebne izkaznice na upravni enoti, so mi v ta namen prevzeli digitalno fotografijo (tako imenovani e-fotograf). Enakega postopka sem bil deležen tudi pri menjavi...
Priprava predpisov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani,čeprav nimam konkretnega predloga rešitve za konkreten problem, bi rada vašo pozornost usmerila na sledeče: najbrž vsi gledate televizijo in predlagala bi, da pogledate oddajo gospoda Slaka, Pogledi Slovenije, z dne 8.3.2012. Tudi...
Pobuda za spremembo 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Kategorija: Okolje in prostor
12. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(obveznost revizije)(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno...
Poenostavitve na področju poročanja o plačah
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam odpravo administrativnih ovir pri poročanju podatkov o plačah. Trenutno se podatke o plačah pošilja ločeno po različnih inštitucijah (DURS, AJPES, ZPIZ,..) ter na različnih obrazcih, kar je z vidika poročevalca neracionalno in...
Zavarovanja družinskih članov
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni!Pri svojih 23-ih letih sem se poročila. Imela sem status redne študentke. Pri urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja sem se morala odjaviti od staršev in prijaviti pri možu (ki je delal preko avtorske pogodbe). Nujno sem...
Ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente
Kategorija: Visoko šolstvo
POBUDA za ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (U.L....
Zaračunavanje obrazca s strani EKO sklada
Kategorija: Okolje in prostor
Spoštovani!Kot državljanki mi je povsem nerazumljivo zakaj nam Eko sklad na podlagi nekakšnega njihovega internega Tarifnega pravilnika, zaračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. V dobi zelo...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | |