Komentarji in pobude

e-poslovanje državne/javne uprave
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Več se naj uporablja oz. pošilja uradnih dokumentov po e-mailu. Tako se bo prihranilo na poštnini, izdajatelj pa si naj le tega poslanega odloži ali ga ima v e-obliki! Jaz kot povpraševalec po dokumentu, pa si le tega natisnem!
Ukinitev negotovinskega poslovanja bank
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po...
Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...
Usposabljanje serviserjev
Kategorija: Okolje in prostor
Kot samostojni podjetnik, ki se ukvarjam z avtomehaničnimi storitvami, izražam pomisleke o ureditvi, po kateri moram opraviti obvezno usposabljanje in nato še izpit, če želim v svoji delavnici strankam zagotoviti storitve polnjenja...
Pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
V postopku pridobivanja pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega, ki jih dajejo izvedenski organi...
Sprememba ZDR
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki...
Ukinitev gotovinskega poslovanja
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
POBIRANJE DAVKOV1.) Ukiniti je potrebno gotovinsko poslovanje in gotovino kot tako.Vsa medsebojna plačila pravnih in fizičnih oseb bi bilo potrebno vršiti samo preko TRR - bank ne glede na znesek, pri čemer je potrbno ukiniti ali močno znižati...
Kako zaposlovati delavce in zmanjšati nezaposlenost
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
VARIANTA 1:1.) Vsem prijavljenim delavcem na zavodu za zaposlovanje je potrebno odpreti s.p., lahko pa bi odprli s.p. celo za vse polnoletne osebe v SLO. 2.) Vsak delavec s svojim s.p. lahko dela prosto po izbiri pri kateremkoli delodajalcu po...
Otroški dodatek
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pri otroškem dodatku gre za nepotrebne administrativne ovire, s katerimi sesrečajo vsi, ki imajo otroke. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek zapreživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskegačlana ne ...
Avtomatično urejanje zdravstvenega zavarovanja za študente
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Predlog, da se ob vpisu na fakulteto/srednjo šolo avtomatično uredi zdravstveno zavarovanje.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | naslednja >>