Komentarji in pobude

Variabilni del plač in vodstveni kader
Delam v javni upravi pet let, pred tem sem delala v gospodarstvu in lahko povem, da je razlika med delom ljudi v enem in drugem sektorju velika, kajti v javni upravi vodstveni kader enostavno nima vzvodov, da od zaposlenih, ki ne delajo ali delajo...
Predlog za spremembo UUP
Pristojni organi: MJU
Zadeva:     Predlog za spremembo uredbe o upravnem poslovanju – odprava administrativnih ovirUredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,...
Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: SVZ
Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se...
Predlog za spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
Kategorija: Poslovni SOS
Spoštovani,dajem pobudo, naj se spremeni načrtovani ukrep s področja gospodarstva in sicer v zvezi z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah(ZASP). Plačevanje nadomestil ureja zakon in predlagam naj se sredstva nakazujejo na podračun države...
Registracija vlečne kljuke
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Na avtomobil mi je pooblaščeno podjetje naknadno vgradilo vlečno kljuko. Pri tem sem dobil od njih papir o tehničnih značilnostih kljuke in jamstvo o pravilni vgradnji.Nato pa sem moral s tem papirjem na 'tehnične preglede', kjer je možakar...
Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Spoštovani,predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je...
Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani,predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim...
Izpolnjevanje davčne obveznosti
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ
Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...
Predlog za spremembo ZDDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Sprememba 66.a čl. Zddv-1: odprava e-pobotov, oziroma naslednja sprememba:e-poboti bili vezani na DDV obračune: presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu.
Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | |