Komentarji in pobude

Priprava predpisov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani,čeprav nimam konkretnega predloga rešitve za konkreten problem, bi rada vašo pozornost usmerila na sledeče: najbrž vsi gledate televizijo in predlagala bi, da pogledate oddajo gospoda Slaka, Pogledi Slovenije, z dne 8.3.2012. Tudi...
Pobuda za spremembo 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Kategorija: Okolje in prostor
12. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(obveznost revizije)(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno...
Poenostavitve na področju poročanja o plačah
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam odpravo administrativnih ovir pri poročanju podatkov o plačah. Trenutno se podatke o plačah pošilja ločeno po različnih inštitucijah (DURS, AJPES, ZPIZ,..) ter na različnih obrazcih, kar je z vidika poročevalca neracionalno in...
Zavarovanja družinskih članov
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni!Pri svojih 23-ih letih sem se poročila. Imela sem status redne študentke. Pri urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja sem se morala odjaviti od staršev in prijaviti pri možu (ki je delal preko avtorske pogodbe). Nujno sem...
Ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente
Kategorija: Visoko šolstvo
POBUDA za ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (U.L....
Zaračunavanje obrazca s strani EKO sklada
Kategorija: Okolje in prostor
Spoštovani!Kot državljanki mi je povsem nerazumljivo zakaj nam Eko sklad na podlagi nekakšnega njihovega internega Tarifnega pravilnika, zaračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. V dobi zelo...
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pobuda se nanaša na datum 12. 12. 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 101/2011, objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.Predlagam odpravo nedavno uzakonjenih omejitev pri...
Posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti
Kategorija: Pravosodje
Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje pri Vrhovnem sodišču RS izposluje načelno mnenje, s katerim je odvetnikom dopustno predlagati podaljšanje rokov ali preložitve narokov po običajni e-pošti, s katero smo registrirani pri Odvetniški...
Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva, gostinskih lokalov, trgovin do sto kvadratov itd. z izdajo in nakupom licenc v naprej za dobo najmanj 3 mesecev oziroma 6 mesecev s 5 % popustom ali za dobo 12 mesecev z 10 % popustom....
Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma
1. pobuda uporabnika: Zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo brez vmešavanja Upravnih enotProtiustavno je, da izvršilna veja oblasti nadzoruje in vpliva na potek zbiranja 40.000 podpisov preko Upravnih enot, saj gre pri referendumu v celoti...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | |