Komentarji in pobude

Registracija vlečne kljuke
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Na avtomobil mi je pooblaščeno podjetje naknadno vgradilo vlečno kljuko. Pri tem sem dobil od njih papir o tehničnih značilnostih kljuke in jamstvo o pravilni vgradnji.Nato pa sem moral s tem papirjem na 'tehnične preglede', kjer je možakar...
Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Spoštovani,predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je...
Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani,predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim...
Izpolnjevanje davčne obveznosti
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ
Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...
Predlog za spremembo ZDDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Sprememba 66.a čl. Zddv-1: odprava e-pobotov, oziroma naslednja sprememba:e-poboti bili vezani na DDV obračune: presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu.
Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih...
Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
PozdravljeniPoenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!
Sprememba Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
Kategorija: Okolje in prostor
Predlagam, da se pri presojah vplivov na okolje ukine tako imenovani Dodatek v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, saj se v praksi prepisuje podatke iz plana in zakonov,...
Obrazec za elektronsko oddajanje vloge po ZUPJS
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlog za odpravo administrativne ovireSem starš dveh šolajočih se otrok. Eden otrok obiskuje osnovno šolo, medtem ko drugi srednjo šolo. Na Centru za socialno delo sem za oba otroka zaprosil za otroški dodatek, prav tako za oba otroka za...
Predlog poenostavitve administrativne ovire v zvezi z menjavo vozniškega dovoljenja
Kategorija: Promet
Predlog za poenostavitev administrativne ovire – vozniško dovoljenjeOb menjavi osebne izkaznice na upravni enoti, so mi v ta namen prevzeli digitalno fotografijo (tako imenovani e-fotograf). Enakega postopka sem bil deležen tudi pri menjavi...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | |