Komentarji in pobude

Predlog za spremembo ZSUP
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MOP, MzI
Po uveljavitvi novele ZGO dne 28.07.2012 je ostalo odprto vprašanje soglasij, ki jih je treba priložiti vlogi, kadar tako določa zakon ali podzakonski predpis. Zato bi bilo treba spremeniti tudi določbo 2. odstavka 66. člena zakona o splošnem...
Predlog za reorganizacijo CDS-jev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Glede pobude o ukinitvi oz. reorganizaciji Centrov za socialno delo in Zavodov za zaposlovanje naj povem, da se povsem strinjam s to pobudo, še tembolj zato, ker sem imel priložnost prebrati tudi vaš -sicer pričakovano suhoparen in birokratski-...
Čakalni čas za pridobitev zdravniškega recepta
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Naročilo zdravniškega recepta - (postopek v zdravstvenem domu Koper)telefonsko naročimo zdravniški recept za žal potrebna zdravila, zdravstveno osebje nam sporoči kdaj bo pripravljen. Vse lepo in prav.Problem se pojavi, ko gremo "dvignit"...
Registracija sprememb temeljnega akta društva
Pristojni organi: MNZ
V primeru sprememb temeljnega akta društva (20. člen ZDru-1) mora društvo zahtevi priložiti tudi izvod sprememb temeljnega akta ali izvod prečiščenega besedila temeljnega akta.V kolikor se upravna enota (UE) na koncu postopka ne strinja s...
Racionalizacija pri zbiranju podatkov
Pristojni organi: MNZ
Vladi predlagam, da ob iskanju možnosti racionalizacij v posameznih resorjih tudi sistematično preveri smiselnost in nujnost postopkov, ki se izvajajo znotraj ali na zahtevo posameznih ministerstev ter koristnost postopkov in zbranih podatkov za...
Predlog za ukinitev CSD in ZPIZ
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam ukinitev CSD-jev in Zavodov za zaposlovanje, ker predstavljata glede na ne-učinkovitost in nevestnost pri delu samo nepotrebni strošek. Takih ustanov, ki˝hodijo na kavice˝ in se izgovarjajo na slabe informacijske sisteme ne...
Izdaja odločbe o odmeri davka od prodaje nepremičnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se davek od prodaje nepremičnine odmeri takoj, in ne v 30 dneh, saj bi v proračun bil davčni priliv takojšen. To je bilo že v praksi. Uslužbenci bi to zmogli z nekoliko večjim delovnim elanom.
Blagajne na upravnih enotah
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani! V javni upravi, predvsem pa na (nekaterih) upravnih enotah se spopadamo s pomanjkanjem uslužbencev, zato menim, da je potrebno razmišljati o racionalizaciji poslovanja in odpravi nepotrebnih opravil. Pred kratkim se mi je porodila...
Predlog za spremembo Zakona o motornih vozilih
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Prodali smo motorno kolo, ki je bilo pred leti odjavljeno iz prometa. Pri prepisu le-tega na pooblaščeni organizaciji je bil prodajalcu zaračunan strošek odjave vozila v znesku 11,80 eur, čeprav je bilo motorno kolo že odjavljeno iz prometa in...
Izplačilo plač na DURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Vse plače v RS naj prevzame v izračun, obdelavo in izplačevanje DURS. Pomislite, koliko neprijetnosti bi tako odpadlo- za vse, delodajalce in delojemalce.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | |