Komentarji in pobude

Racionalizacija pri zbiranju podatkov
Pristojni organi: MNZ
Vladi predlagam, da ob iskanju možnosti racionalizacij v posameznih resorjih tudi sistematično preveri smiselnost in nujnost postopkov, ki se izvajajo znotraj ali na zahtevo posameznih ministerstev ter koristnost postopkov in zbranih podatkov za...
Predlog za ukinitev CSD in ZPIZ
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam ukinitev CSD-jev in Zavodov za zaposlovanje, ker predstavljata glede na ne-učinkovitost in nevestnost pri delu samo nepotrebni strošek. Takih ustanov, ki˝hodijo na kavice˝ in se izgovarjajo na slabe informacijske sisteme ne...
Izdaja odločbe o odmeri davka od prodaje nepremičnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se davek od prodaje nepremičnine odmeri takoj, in ne v 30 dneh, saj bi v proračun bil davčni priliv takojšen. To je bilo že v praksi. Uslužbenci bi to zmogli z nekoliko večjim delovnim elanom.
Blagajne na upravnih enotah
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani! V javni upravi, predvsem pa na (nekaterih) upravnih enotah se spopadamo s pomanjkanjem uslužbencev, zato menim, da je potrebno razmišljati o racionalizaciji poslovanja in odpravi nepotrebnih opravil. Pred kratkim se mi je porodila...
Predlog za spremembo Zakona o motornih vozilih
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Prodali smo motorno kolo, ki je bilo pred leti odjavljeno iz prometa. Pri prepisu le-tega na pooblaščeni organizaciji je bil prodajalcu zaračunan strošek odjave vozila v znesku 11,80 eur, čeprav je bilo motorno kolo že odjavljeno iz prometa in...
Izplačilo plač na DURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Vse plače v RS naj prevzame v izračun, obdelavo in izplačevanje DURS. Pomislite, koliko neprijetnosti bi tako odpadlo- za vse, delodajalce in delojemalce.
Variabilni del plač in vodstveni kader
Delam v javni upravi pet let, pred tem sem delala v gospodarstvu in lahko povem, da je razlika med delom ljudi v enem in drugem sektorju velika, kajti v javni upravi vodstveni kader enostavno nima vzvodov, da od zaposlenih, ki ne delajo ali delajo...
Predlog za spremembo UUP
Pristojni organi: MJU
Zadeva:     Predlog za spremembo uredbe o upravnem poslovanju – odprava administrativnih ovirUredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,...
Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: SVZ
Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se...
Predlog za spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
Kategorija: Poslovni SOS
Spoštovani,dajem pobudo, naj se spremeni načrtovani ukrep s področja gospodarstva in sicer v zvezi z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah(ZASP). Plačevanje nadomestil ureja zakon in predlagam naj se sredstva nakazujejo na podračun države...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | |