Komentarji in pobude

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja, ki naj naredijo izpit iz ZUP-a ali zaposlijo tako osebo. Potem lahko zmanjšate število uradnikov na oddelkih za okolje za 75%,...
Delovanje Sklada KZG RS
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MNZ, MOP
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS) je potrebno odvzeti polovico pooblastil saj so že tako preveč v papirologiji in še sami ne vedo kako ven. Obrazložitev: nikjer nisem ugotovil ,da bi bil sklad soglasodajalec, pa vendar je v...
Izdaja odločbe s strani organov
Pristojni organi: MNZ
V času krize podjetja v realnem sektorju pazijo na vsak evro, pa tudi v javnem bi se naj poskušalo nekaj privarčevati. Imam skromen, vendar konkreten predlog.Pred nekaj dnevi smo v našem podjetju od Zavoda za zaposlovanje dobili zavrnjen...
Pobuda glede izpolnjevanja obrazca za obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
V obrazec DDV-O, ki je bil v uporabi do 31.12.2007, je bilo potrebno v polje 11 obrazca vpisati davčno osnovo od vseh obdavčenih dobav na domačem trgu brez DDV, v polje 12 pa vrednost oproščenih dobav iz naslova izvoza blaga. V skladu z ZDDV-1...
Pobuda glede obračuna davka na dodano vrednost
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Pobuda iz gradbenega sektorja. Gre za podjetja, ki so uvrščena pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti in pretežno poslujemo s pravnimi osebami, ki so zavezanci za obračun davka na dodano vrednost. Na podlagi 89. člena...
Šifra podlage 040
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ, ZZZS
S 1. 1. 2012 je bila ukinjena možnost elektronske prijave na e-Vem za zaposlitev preko obrazcev M-1 in M-2, kot je opisano tukaj: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/9EBF5C43DB2A865AC125794500355EE8#sec10 "Postopek urejanja zavarovanja po...
Starševsko nadomestilo
Pristojni organi: MDDSZ
V času porodniškega dopusta naj vsem materam teče delovna in pokojninska doba. Absurdno je namreč, da je brezposelna mama najmanj trikrat kaznovana: ima bizarno nadomestilo, ne teče ji pokojninska doba, po izteku porodniške praktično nima...
Način izračuna starševskega nadomestila
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval...
Posredovan: 06.11.2012
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MDDSZ
Poročanje osebe na porodniški (varstvo za nego otroka), ki je sicer samozaposlena oseba, naj se ukine -> do sedaj je bilo to potrebno urejati na e-davkih vsak mesec (torej je morala mati že teden dni po porodu oddati obrazec, kjer je nato vsak...
Obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
V skladu s Pravilnikom je obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu za vsakega zaposlenega na vsaki 2 leti. Zahteva je absurdna za vsa podjetja, ki delujejo v intelektualni - storitveni dejavnosti, kjer se pri delu uporabljata le telefon in...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |