Komentarji in pobude

Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1), ki urejajo sanacije nelegalnih kopov.Poznano nam je, da pred vrati državnih birokratov že več kot eno leto in pol...
Obvezna elektronska prijava na delovno mesto
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Naj postane elektronska prijava (e-pošta ali podobno) na delovna mesta stalna praksa in enakovredna prijavi po pošti. Taka prijava je bolj ekonomična s stališča časa, porabe denarja in iz ekološkega vidika.
Predlog spremembe in dopolnitve določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam spremembo in dopolnitev določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanašata na obvezne priloge in na vračanje le teh v primeru zavrženja vloge.   Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem...
Pridobitev obrazca E101
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Kot s.p. delam v tujini in me moti otežen postopek pridobivanja E 101 obrazcev, ki jih delavci potrebujejo za delo v tujini, ker če na novo zaposlim delavca in mu prejšnji delodajalec ni plačeval prispevkov v zdravstveno zavarovanje ali pa si...
Predlogi za odpravo administrativnih ovir s strani javnih uslužbencev
Pristojni organi: MNZ
Ocenjujem, da bi dobre predloge za odpravo administrativnih ovir in prijaznejši odnos do strank lahko posredovali tudi javni uslužbenci, ki neposredno izvajajo predpise. Zakaj? Zato, ker bolje poznajo zakonodajo, ki so jo dolžni izvajati in...
Predlog za spremembo ZGO
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Zaradi vztrajanja ARSO, da tudi po noveli ZGO ne upošteva z molkom pridobljenega soglasja, podajam predlog za dopolnitev posameznih določb zakona o graditvi objektov, ki se nanašajo na projektne pogoje in soglasja.   PREDLOG ZA NOVO SPREMEMBO...
Predlog za spremembo ZSUP
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MOP, MzI
Po uveljavitvi novele ZGO dne 28.07.2012 je ostalo odprto vprašanje soglasij, ki jih je treba priložiti vlogi, kadar tako določa zakon ali podzakonski predpis. Zato bi bilo treba spremeniti tudi določbo 2. odstavka 66. člena zakona o splošnem...
Predlog za reorganizacijo CDS-jev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Glede pobude o ukinitvi oz. reorganizaciji Centrov za socialno delo in Zavodov za zaposlovanje naj povem, da se povsem strinjam s to pobudo, še tembolj zato, ker sem imel priložnost prebrati tudi vaš -sicer pričakovano suhoparen in birokratski-...
Čakalni čas za pridobitev zdravniškega recepta
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Naročilo zdravniškega recepta - (postopek v zdravstvenem domu Koper)telefonsko naročimo zdravniški recept za žal potrebna zdravila, zdravstveno osebje nam sporoči kdaj bo pripravljen. Vse lepo in prav.Problem se pojavi, ko gremo "dvignit"...
Registracija sprememb temeljnega akta društva
Pristojni organi: MNZ
V primeru sprememb temeljnega akta društva (20. člen ZDru-1) mora društvo zahtevi priložiti tudi izvod sprememb temeljnega akta ali izvod prečiščenega besedila temeljnega akta.V kolikor se upravna enota (UE) na koncu postopka ne strinja s...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |