Komentarji in pobude

Promocija digitalnega potrdila med državljani
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da se izvaja promocija uporabe digitalnega potrdila med državljani.
Digitalno potrdilo za zaposlene
Pristojni organi: MJU
Pogrešam boljšo možnost za oddajanje vlog za kvalif.dig.potrdilo za zaposlene. Poleg tega, da je spletna stran in oddaja vloge obtičala v letu 1997, vas prosim, če lahko uredite, da kvalif. potrdila lahko urejamo preko spleta, ne da moram vloge...
Spletna stran Sigen-ca
Pristojni organi: MJU
Predlagam posodobitev spletne strani https://www.sigen-ca.si/. Spletna stran je nepregledna, na njej težko najdemo uporabne povezave, ki jih potrebujemo za vsakodnevno delo (namestitev podpisnih komponent, nastavitev in prevzem certifikatov,...
Potrdila pri javnih razpisih in naročilih
Pristojni organi: MJU
Zakaj je potrebno na nekaterih javnih razpisih in javnih naročilih še vedno oddajati potrdila, ki so elektronsko dodstopna naročniku? Predlagam, da na to opozorite vse naročnike v javnem sektorju.
Dostop do državnih evidenc
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da vsak državljan Slovenije (po svoji želji) avtomatsko dobi varnostno potrdilo za lažji dostop in zaščiten dostop do podatkov iz vseh svojih državnih evidenc.
Vpeljava tehnologije veriženja blokov
Pristojni organi: MJU
Vpeljava tehnologije veriženja blokov za podporo postopkom v javni upravi.
Prijava na eUpravo
Pristojni organi: MJU
Prijava na e-upravo in namestitev za laičnega uporabnika je prezahtevna.
Digitalno potrdilo na osebnem dokumentu
Pristojni organi: MJU
Da bi imeli na osebnem dokumentu že kvalificirano digitalno potrdilo.
Podaljševanje vozniškega dovoljenja
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MJU, MzI
Pogrešam podaljševanje vozniškega dovoljenja preko spletne strani euprava.si.
Predhodni variantni izračun pokojnine
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ
Predlagam oddajo obrazca/zahtevka za predhodni variantni izračun pokojnine preko e-vloge.
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |