Komentarji in pobude

Omejitev števila dni dopusta v javni upravi
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se število dni dopusta omeji na neko razumno mejo, kot je bilo že nekaj krat omenjeno na 35 dni. Tako bi se avtomatsko lahko zmanjšali sodni zaostanki (sodniki imajo tudi po 70 dni dopusta), zmanjšali bi se izdatki za zdravstvo...
Napotitev bolnika na zdravljenje izven kraja prebivanja
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
POBUDA:   Ko je bolnik napoten na zdravljenje  v bolnišnico izven svojega kraja je  upravičen do povračila stroškov. To pravi zakon -  birokratske republike Slovenije Ampak kako in kdaj? Obračun se dela mesečno in je bolnik upravičen...
Ukinitev študentskih servisov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam: 1. Ukinitev študentskih servisov - danes je veliko govora o tem, da smo študentje leni in da študiramo do 28. leta, vpis na fakultete je gromozanski, s tem pa se izgubljajo ogromne količine javnega denarja za šolnine. Delodajalci...
Predlog za spremembo inslovenčne zakonodaje
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se sprejme popravek insolvenčne zakonodaje - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP ) z :   - Odškodninsko odgovornost stečajnega upravitelja, ki je bil razrešen iz...
Možnost zaposlitve lastnika enoosebne družbe
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZZZS
Predlagam, da se odpravi oz. popravi zakon, ki določa zaposlitev lastnika enoosebne družbe. Danes imajo velike težave tako na DURS kot sami lastniki enoosebnih družb. Zaradi tega imamo lastniki enoosebnih družb višje stroške in kup...
Zakon o osebni izkaznici
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, Policija
Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...
Sprememba Pravilnika o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se v Pravilniku o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih v 11. in 24. členu črtajo določbe o objavi imenovanj in o razrešitvi sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v Uradnem listu RS. To se mi zdi neracionalno zapravljanje našega...
Vloga za znižano plačilo vrtca
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem, da...
Predlog spremembe ZSUP
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki ureja dolžna ravnanjna pritožbenega organa, če prvostopensjki organ ni upošteval stališče pritožbenega organa glede pravilne uporabe predpisov.   Predlog za spremembo...
Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok....
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | |