Komentarji in pobude

Pobuda glede obračuna davka na dodano vrednost
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Pobuda iz gradbenega sektorja. Gre za podjetja, ki so uvrščena pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti in pretežno poslujemo s pravnimi osebami, ki so zavezanci za obračun davka na dodano vrednost. Na podlagi 89. člena...
Šifra podlage 040
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ, ZZZS
S 1. 1. 2012 je bila ukinjena možnost elektronske prijave na e-Vem za zaposlitev preko obrazcev M-1 in M-2, kot je opisano tukaj: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/9EBF5C43DB2A865AC125794500355EE8#sec10 "Postopek urejanja zavarovanja po...
Starševsko nadomestilo
Pristojni organi: MDDSZ
V času porodniškega dopusta naj vsem materam teče delovna in pokojninska doba. Absurdno je namreč, da je brezposelna mama najmanj trikrat kaznovana: ima bizarno nadomestilo, ne teče ji pokojninska doba, po izteku porodniške praktično nima...
Način izračuna starševskega nadomestila
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval...
Posredovan: 06.11.2012
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MDDSZ
Poročanje osebe na porodniški (varstvo za nego otroka), ki je sicer samozaposlena oseba, naj se ukine -> do sedaj je bilo to potrebno urejati na e-davkih vsak mesec (torej je morala mati že teden dni po porodu oddati obrazec, kjer je nato vsak...
Obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
V skladu s Pravilnikom je obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu za vsakega zaposlenega na vsaki 2 leti. Zahteva je absurdna za vsa podjetja, ki delujejo v intelektualni - storitveni dejavnosti, kjer se pri delu uporabljata le telefon in...
Pobuda za spremembo organizacije državne uprave in normativov, ki veljajo za pravne službe
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Uporabniki storitev državne uprave ugotavljamo, da se upravni postopki v nekaterih primerih nedopustno podaljšujejo tudi zaradi samovolje pravnih služb, ki so organizirane v posameznih organih. Sam lahko to dokažem s konkretnimi primeri v...
Predlog za spremembo ZOFVI
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...
Izboljšanje medsebojne komunikacije med upravnimi organi
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ
Spoštovani. Vladi oz. pristojnim ministrstvom predlagam, da izboljšajo medsebojno komunikacijo organov v upravnih postopkih, zlasti kadar v postopku sodeluje več organov. Nedavno sem namreč ugotovil, da je potrebno odjavo od plačevanja...
Dopolnitev in sprememba Zakona o rudarstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1) in uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, (Ur. list RS, št. 91/11) Za odmero koncesnin za rudarske...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | |