Komentarji in pobude

Možnost zaposlitve lastnika enoosebne družbe
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZZZS
Predlagam, da se odpravi oz. popravi zakon, ki določa zaposlitev lastnika enoosebne družbe. Danes imajo velike težave tako na DURS kot sami lastniki enoosebnih družb. Zaradi tega imamo lastniki enoosebnih družb višje stroške in kup...
Zakon o osebni izkaznici
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, Policija
Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...
Sprememba Pravilnika o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se v Pravilniku o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih v 11. in 24. členu črtajo določbe o objavi imenovanj in o razrešitvi sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v Uradnem listu RS. To se mi zdi neracionalno zapravljanje našega...
Vloga za znižano plačilo vrtca
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem, da...
Predlog spremembe ZSUP
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki ureja dolžna ravnanjna pritožbenega organa, če prvostopensjki organ ni upošteval stališče pritožbenega organa glede pravilne uporabe predpisov.   Predlog za spremembo...
Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok....
Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja, ki naj naredijo izpit iz ZUP-a ali zaposlijo tako osebo. Potem lahko zmanjšate število uradnikov na oddelkih za okolje za 75%,...
Delovanje Sklada KZG RS
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MNZ, MOP
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS) je potrebno odvzeti polovico pooblastil saj so že tako preveč v papirologiji in še sami ne vedo kako ven. Obrazložitev: nikjer nisem ugotovil ,da bi bil sklad soglasodajalec, pa vendar je v...
Izdaja odločbe s strani organov
Pristojni organi: MNZ
V času krize podjetja v realnem sektorju pazijo na vsak evro, pa tudi v javnem bi se naj poskušalo nekaj privarčevati. Imam skromen, vendar konkreten predlog.Pred nekaj dnevi smo v našem podjetju od Zavoda za zaposlovanje dobili zavrnjen...
Pobuda glede izpolnjevanja obrazca za obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
V obrazec DDV-O, ki je bil v uporabi do 31.12.2007, je bilo potrebno v polje 11 obrazca vpisati davčno osnovo od vseh obdavčenih dobav na domačem trgu brez DDV, v polje 12 pa vrednost oproščenih dobav iz naslova izvoza blaga. V skladu z ZDDV-1...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | |