Komentarji in pobude

Ustanovitev podjetja preko eVEM
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
eVEM točke so po mojem mnenju super rešitev za ustanovitev podjetja, vpis v sodni register je izvedena hitro - nato pa čakanje na izdajo ID za DDV. Zakonski rok je do 2 meseca (zadnji dan v naslednjem mesecu po oddaji vloge). Menim, da bi se ta...
Predpisi na področju gozdarstva
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Sprejema se nov zakon, ki bi tako ali drugače spremenil ureditev gozdarstva v Sloveniji. Imam predlog o zmanjšanju kadrovskih potreb ZGS:1.) Po mojem predlogu bi načrtovali strateško na ravni države in gozdnogospodarskih območij, na ravni...
Javno naročanje in dogovarjanje ponudnikov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Pred nekaj časa sem začel spremljati javna naročila, ki se razpisana na portalu enaročanje.si. Že na prvi pogled se mi zdi kot leglo največje korupcije v državi. Naj omenim samo dve, ki sta mi ostali s spominu:1. Za...
Izpis plačanih prispevkov delodajalca na izpisku plače
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se na plačnih izpiskih obvezno izpišejo tudi prispevki, ki jih plača delodajalec in torej ne samo bruto plača, ampak tudi bruto bruto plača zaposlenega. Menim, da bi to povečalo zavedanje zaposlenih o realnih stroških, ki jih...
Prejemanje socialne pomoči
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Nekdo prejema socialno pomoč in s tem je opravičen do plačevanja dod. zavarovanja, obveznega zavarovanja, rtv prispevka in verjetno še kaj, ne vem točno. Socialna podpora znaša približno 250 €!   Če tisti nekdo dobi delo za določen...
Pobuda za spremembo stečajne zakonodaje
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Spričo vse bolj oteženih razmer gospodarjenja in hkratnega počasnega delovanja sodišč je Združenje stečajnih upnikov na pobudo nekaterih prizadetih gospodarskih subjektov ter posameznikov na pravosodno in gospodarsko ministrstvo naslovilo...
Pavšalno nadomestilo za kmete
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pred časom so se slovenski kmetje srečali z napovedjo pavšalnega nadomestila za prejšnje leto. Zakon določa, da se z letošnjim letom daje napoved za obračun pavšalnega nadomestila le preko e davkov. Vse lepo in prav, toda večina kmetov je...
Vprašalnik z zvezi z graditvijo objektov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: SURS
Spoštovani!   Pred nekaj dnevi smo na Upravne enote dobili obvestilo Statističnega urada RS glede izpolnjevanja vprašalnika v zvezi z graditvijo objektov ter priložene vprašalnike. Iz obvestila je razvidno, da je potrebno podatke sporočati...
Vzpostaviti register sporazumov o preživljanju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, Policija
Pozdravljeni. Višino otroškega dodatka določa znesek vseh sredstev razdeljen na družinskega člana. Pri tujih državljanih so kot osnovni pogoj za prebivanje v RS oziroma za pridobitev dovoljenja za prebivanje in posledično prijavo...
Omejitev marž farmacevtskih grosistov
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
Spoštovani,ves čas poslušamo, kako je sistem zdravstvenega zavarovanja nevzdržen in je potrebno krčiti pravice državljanom, da ZZZS ne bankrotira. Omejevanje in krčenje pravic je seveda v takšnih primerih nujno potrebno, če res ne želimo...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | |