Komentarji in pobude

Prejemanje socialne pomoči
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Nekdo prejema socialno pomoč in s tem je opravičen do plačevanja dod. zavarovanja, obveznega zavarovanja, rtv prispevka in verjetno še kaj, ne vem točno. Socialna podpora znaša približno 250 €!   Če tisti nekdo dobi delo za določen...
Pobuda za spremembo stečajne zakonodaje
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Spričo vse bolj oteženih razmer gospodarjenja in hkratnega počasnega delovanja sodišč je Združenje stečajnih upnikov na pobudo nekaterih prizadetih gospodarskih subjektov ter posameznikov na pravosodno in gospodarsko ministrstvo naslovilo...
Pavšalno nadomestilo za kmete
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pred časom so se slovenski kmetje srečali z napovedjo pavšalnega nadomestila za prejšnje leto. Zakon določa, da se z letošnjim letom daje napoved za obračun pavšalnega nadomestila le preko e davkov. Vse lepo in prav, toda večina kmetov je...
Vprašalnik z zvezi z graditvijo objektov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: SURS
Spoštovani!   Pred nekaj dnevi smo na Upravne enote dobili obvestilo Statističnega urada RS glede izpolnjevanja vprašalnika v zvezi z graditvijo objektov ter priložene vprašalnike. Iz obvestila je razvidno, da je potrebno podatke sporočati...
Vzpostaviti register sporazumov o preživljanju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, Policija
Pozdravljeni. Višino otroškega dodatka določa znesek vseh sredstev razdeljen na družinskega člana. Pri tujih državljanih so kot osnovni pogoj za prebivanje v RS oziroma za pridobitev dovoljenja za prebivanje in posledično prijavo...
Omejitev marž farmacevtskih grosistov
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
Spoštovani,ves čas poslušamo, kako je sistem zdravstvenega zavarovanja nevzdržen in je potrebno krčiti pravice državljanom, da ZZZS ne bankrotira. Omejevanje in krčenje pravic je seveda v takšnih primerih nujno potrebno, če res ne želimo...
Omejitev števila dni dopusta v javni upravi
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se število dni dopusta omeji na neko razumno mejo, kot je bilo že nekaj krat omenjeno na 35 dni. Tako bi se avtomatsko lahko zmanjšali sodni zaostanki (sodniki imajo tudi po 70 dni dopusta), zmanjšali bi se izdatki za zdravstvo...
Napotitev bolnika na zdravljenje izven kraja prebivanja
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
POBUDA:   Ko je bolnik napoten na zdravljenje  v bolnišnico izven svojega kraja je  upravičen do povračila stroškov. To pravi zakon -  birokratske republike Slovenije Ampak kako in kdaj? Obračun se dela mesečno in je bolnik upravičen...
Ukinitev študentskih servisov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam: 1. Ukinitev študentskih servisov - danes je veliko govora o tem, da smo študentje leni in da študiramo do 28. leta, vpis na fakultete je gromozanski, s tem pa se izgubljajo ogromne količine javnega denarja za šolnine. Delodajalci...
Predlog za spremembo inslovenčne zakonodaje
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se sprejme popravek insolvenčne zakonodaje - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP ) z :   - Odškodninsko odgovornost stečajnega upravitelja, ki je bil razrešen iz...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | |