Komentarji in pobude

Sprememba določb zakona o splošnem upravnem postopku
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku(Ur.l. RS št. 24/06 –urad. prečišč. besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) – dalje ZUP Kot smo navedli že v prejšnjih pobudah za odpravljanje oz. zmanjševanje...
ZUJIF in Zakon o štipendiranju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.Rad bi opozoril na anomalijo, do katere je prišlo z uveljavitvijo ZUJF-a in ki, kolikor mi je znano, ostaja tudi v novem predlogu Zakona o štipendiranju. Problem se nanaša na skupino polnoletnih prejemnikov Zoisove štipendije, ki...
Dvoletno zanavljanje oz. potrjevanje reprezentativnosti sindikatov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se uvede dvoletno potrjevanje reprezentativnosti sindikatov predvsem z vidika ustreznega števila članov, ki je pogoj za podelitev reprezentativnosti sindikatom s strani države. Število članov bi po predlogu bilo potrebno...
Portal eSodstvo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Že doslej portal e-Sodstvo in odprtje varnega elektronskega predala omogočata fizičnim osebam samostojno vložitev kompleksnejših sodnih opravil, kot je na primer vpis lastništva. Ena od presenetljivih izjem pa je izbris hipoteke z izbrisno...
Izvršbe DURSa
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zadnje čase poslušam veliko zgodb, kjer prihaja do zelo "bizarnih" opominov in izvršb s strani DURS-a, tudi na primer kadar je na E-Davkih saldo 0,00 je pa na primer na enem kontu preplačilo, na drugem pa dolg. Glede na to, da se konec koncev...
Opravljanje dopolnilne dejavnosti v stanovanju
Pristojni organi: MzI
Potrebno soglasje 75% lastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki je potrebna, da lahko nekdo v svojem stanovanju opravlja mirno (npr. delo za računalnikom) dejavnost se mi zdi nepotrebna in ljudje neradi podpišejo, ker se bojijo goljufije....
Izplačevanje plače
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.Vsak mesec se srečujemo s situacijami, kjer (finančno stabilen) delodajalec kljub podpisani pogodbi z delojemalcem, v kateri je jasno navedeno, koliko bo znašala delojemalčeva plača in kdaj bo izplačana, le-temu plače ne nakaže...
Predizpolnjeni obrazci
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Dajem pobudo, da bi DURS pošiljal že izpolnjene upnje za mesečne in trimesečne obveznosti sp-jem.
Sprememba predpisov na področju volitev
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se dopolni zakon oz. pravilnik, ki je v veljavi ob volitvah v državne organe. Naj VSAK kandidat ob VSAKIH volitvah, ki kandidira na katerikoli listi za katerikoli položaj v državnih organih ob vložitvi kandidature priloži...
Ukinitev uveljavljanja nadomestnih invalidskih kvot
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam da se v podjetjih ukine uveljavljanje nadomestnih invalidskih kvot, ki jih podjetje doseže tako, da v določenem obsegu sodeluje z invalidskim podjetjem. Te nadomestne kvote namreč za invalide predstavljajo oviro do zaposlitve. Podjetja...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | |