Komentarji in pobude

Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o vodah
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo na določbe zakonodaje, ki urejajo...
Kontaktni podatki
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Na strani http://www.minus25.gov.si/ je spodaj javno objavljen kontakt gp.mpju(at)gov.si Nanj sem naslovil predlog za izboljšavo in po 13 dneh še ni bilo odgovora. Moj predlog je torej: naj nekdo bere in odgovarja na to pošto oziroma navedite...
Brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb s katerim se dokazuje premoženje, vpeljava transparentnega elektronskega poslovanja za kakršen koli poslovni promet z opisom namena uporabe.
Inšpekcijski nadzor
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s...
Odprava letnih poročil za društva
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MNZ
Predlagam odpravo letnih poročil za društva, ki obstajajo manj kot dva meseca v določenem letu ter imajo manj kot npr. 200 € na računu.
Aplikacija za naročanje pri zdravniku
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ, MZ
Spoštovani! Ministrstvu za zdravje predlagam, da čim prej pripravi vsaj spletno aplikacijo za naročanje pri zdravniku, glede na to, da se moramo že nekaj časa pri zdravniku najavljati. Kolikor spremljam odvijanje projekta e-zdravje v medijih,...
Poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ, MZ, ZZZS
Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Trenutno je možno prijavo izgube/pogrešitve in naročilo nove kartice opraviti samo na najbližji izpostavi ZZZS. Naj se nam omogoči spletni...
Črtanje zadnjega odstavka 60.e člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MNZ, Policija
Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Imamo 6 samostojnih prodajaln – zabojnikov, ki jih postavimo na parkirišča trgovskih centrov in tam vršimo prodajo izključno samo v mesecu decembru. Ob vsakokratni postavitvi...
Delovanje javnih uslužbencev
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MzI
Večja pooblastila uradnikom za odločanje v primerih mejnih primerov, ko recimo presega cenzus le za nekaj evrov, ali ko je ograja visoka 2,10 m, namesto 2,00; ter v podobnih primerih, ko slepo vztrajanje pri določilih nekega predpisa zgolj...
Zakon o prostorskem načrtovanju za področje izkoriščanja mineralnih surovin
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MzI
Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi z zakonom o rudarstvu   Problematika prostorskega načrtovanja posegov, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralnih surovin, ni posebej opredeljena v Zakonu o...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | |