Komentarji in pobude

Izvršbe DURSa
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zadnje čase poslušam veliko zgodb, kjer prihaja do zelo "bizarnih" opominov in izvršb s strani DURS-a, tudi na primer kadar je na E-Davkih saldo 0,00 je pa na primer na enem kontu preplačilo, na drugem pa dolg. Glede na to, da se konec koncev...
Opravljanje dopolnilne dejavnosti v stanovanju
Pristojni organi: MzI
Potrebno soglasje 75% lastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki je potrebna, da lahko nekdo v svojem stanovanju opravlja mirno (npr. delo za računalnikom) dejavnost se mi zdi nepotrebna in ljudje neradi podpišejo, ker se bojijo goljufije....
Izplačevanje plače
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.Vsak mesec se srečujemo s situacijami, kjer (finančno stabilen) delodajalec kljub podpisani pogodbi z delojemalcem, v kateri je jasno navedeno, koliko bo znašala delojemalčeva plača in kdaj bo izplačana, le-temu plače ne nakaže...
Predizpolnjeni obrazci
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Dajem pobudo, da bi DURS pošiljal že izpolnjene upnje za mesečne in trimesečne obveznosti sp-jem.
Sprememba predpisov na področju volitev
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se dopolni zakon oz. pravilnik, ki je v veljavi ob volitvah v državne organe. Naj VSAK kandidat ob VSAKIH volitvah, ki kandidira na katerikoli listi za katerikoli položaj v državnih organih ob vložitvi kandidature priloži...
Ukinitev uveljavljanja nadomestnih invalidskih kvot
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam da se v podjetjih ukine uveljavljanje nadomestnih invalidskih kvot, ki jih podjetje doseže tako, da v določenem obsegu sodeluje z invalidskim podjetjem. Te nadomestne kvote namreč za invalide predstavljajo oviro do zaposlitve. Podjetja...
Ustanovitev podjetja preko eVEM
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
eVEM točke so po mojem mnenju super rešitev za ustanovitev podjetja, vpis v sodni register je izvedena hitro - nato pa čakanje na izdajo ID za DDV. Zakonski rok je do 2 meseca (zadnji dan v naslednjem mesecu po oddaji vloge). Menim, da bi se ta...
Predpisi na področju gozdarstva
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Sprejema se nov zakon, ki bi tako ali drugače spremenil ureditev gozdarstva v Sloveniji. Imam predlog o zmanjšanju kadrovskih potreb ZGS:1.) Po mojem predlogu bi načrtovali strateško na ravni države in gozdnogospodarskih območij, na ravni...
Javno naročanje in dogovarjanje ponudnikov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Pred nekaj časa sem začel spremljati javna naročila, ki se razpisana na portalu enaročanje.si. Že na prvi pogled se mi zdi kot leglo največje korupcije v državi. Naj omenim samo dve, ki sta mi ostali s spominu:1. Za...
Izpis plačanih prispevkov delodajalca na izpisku plače
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se na plačnih izpiskih obvezno izpišejo tudi prispevki, ki jih plača delodajalec in torej ne samo bruto plača, ampak tudi bruto bruto plača zaposlenega. Menim, da bi to povečalo zavedanje zaposlenih o realnih stroških, ki jih...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | |