Komentarji in pobude

Odprava letnih poročil za društva
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MNZ
Predlagam odpravo letnih poročil za društva, ki obstajajo manj kot dva meseca v določenem letu ter imajo manj kot npr. 200 € na računu.
Aplikacija za naročanje pri zdravniku
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ, MZ
Spoštovani! Ministrstvu za zdravje predlagam, da čim prej pripravi vsaj spletno aplikacijo za naročanje pri zdravniku, glede na to, da se moramo že nekaj časa pri zdravniku najavljati. Kolikor spremljam odvijanje projekta e-zdravje v medijih,...
Poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ, MZ, ZZZS
Spoštovani! Predlagam poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Trenutno je možno prijavo izgube/pogrešitve in naročilo nove kartice opraviti samo na najbližji izpostavi ZZZS. Naj se nam omogoči spletni...
Črtanje zadnjega odstavka 60.e člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MNZ, Policija
Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Imamo 6 samostojnih prodajaln – zabojnikov, ki jih postavimo na parkirišča trgovskih centrov in tam vršimo prodajo izključno samo v mesecu decembru. Ob vsakokratni postavitvi...
Delovanje javnih uslužbencev
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MzI
Večja pooblastila uradnikom za odločanje v primerih mejnih primerov, ko recimo presega cenzus le za nekaj evrov, ali ko je ograja visoka 2,10 m, namesto 2,00; ter v podobnih primerih, ko slepo vztrajanje pri določilih nekega predpisa zgolj...
Zakon o prostorskem načrtovanju za področje izkoriščanja mineralnih surovin
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MzI
Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi z zakonom o rudarstvu   Problematika prostorskega načrtovanja posegov, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralnih surovin, ni posebej opredeljena v Zakonu o...
Sprememba določb zakona o splošnem upravnem postopku
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku(Ur.l. RS št. 24/06 –urad. prečišč. besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) – dalje ZUP Kot smo navedli že v prejšnjih pobudah za odpravljanje oz. zmanjševanje...
ZUJIF in Zakon o štipendiranju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.Rad bi opozoril na anomalijo, do katere je prišlo z uveljavitvijo ZUJF-a in ki, kolikor mi je znano, ostaja tudi v novem predlogu Zakona o štipendiranju. Problem se nanaša na skupino polnoletnih prejemnikov Zoisove štipendije, ki...
Dvoletno zanavljanje oz. potrjevanje reprezentativnosti sindikatov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se uvede dvoletno potrjevanje reprezentativnosti sindikatov predvsem z vidika ustreznega števila članov, ki je pogoj za podelitev reprezentativnosti sindikatom s strani države. Število članov bi po predlogu bilo potrebno...
Portal eSodstvo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
Že doslej portal e-Sodstvo in odprtje varnega elektronskega predala omogočata fizičnim osebam samostojno vložitev kompleksnejših sodnih opravil, kot je na primer vpis lastništva. Ena od presenetljivih izjem pa je izbris hipoteke z izbrisno...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |