Komentarji in pobude

Poenostavitev in skrajšanje postopkov overjanja garantnih pisem
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
V praksi ogromno časa na upravnih enotah vzame overitev garantnih pisem, predvsem ko so v vlogi garanta poslovni subjekti. Namreč v praksi se pogosto dogaja, da garant poda zahtevo za overitev garantnega pisma na katerem je več oseb. Stranka...
Pobuda za nadgradnjo spletnega opomnika
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
ELEKTRONSKA REZERVACIJA TERMINA ZA OSEBNI OBISK UPRAVNEGA ORGANA 1    UVODPredlog vsebinsko prikazuje možnosti uvedbe elektronske rezervacije termina za pridobitev dokumentov na delovnih področjih, ki so v pristojnosti Upravne enote Ljubljana,...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Zakaj je potrebno za plačilo prispevkov denar nakazati na tri različne račune in s tem trikrat plačati provizijo banki? Dodadtno je potrebnega trikrat več časa, da se spiiše in plača tri položnice, namesto potrebne ene.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ Ur.l. RS, št. 104/2012 V 51. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ZZZS in ZPIZS najkasneje do 15. avgusta...
Notarsko overjena pobotnica
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Ko najameš hipotekarni kredit, se banka vpiše s hipoteko na tvojo nepremičnino. Ko je kredit poplačan, ti banka izda izpisno pobotnico, ki je notarsko overjena (kar stane 40 EUR). Vendar, če to odneseš na Zemljiško knjigo ne...
Provizija bank
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR). Vendar problem nastane, ko plačam preko banke, ki mi za...
Neekonomično delovanje ZZZS
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
Zavod za zaposlovanje pri delu s strankami posluje zelo neekonomično. Naročanje strank je nepotrebno, saj osebe, ki aktivno iščejo zaposlitev, prihajajo na zavod pogosteje kot so naročene, neaktivne osebe pa bi se lahko oglasile na zavodu na...
Normativna forma
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Zanima me, zakaj se recimo ne moremo bolj spogledovati pri zakonih in postopkih z Avstrijo? Saj nismo toliko različni. Imam izkušnje, da nov zakon in postopek sta ponavadi v redu, samo potem vpeljava v življenje je pa katastrofa. Nobeden se ne...
Znižanje stroškov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! V sedanji gospodarski krizi je pritisk na zniževanja stroškov v vsaki panogi zelo pomemben in pomeni preživetje. Žal se odprava administrativnih bremen uresničuje bolj na papirju kot v realnem svetu. Prav vsaka panoga je...
Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine
Kategorija: Kultura
Pristojni organi: MK, MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | |