Komentarji in pobude

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Po Zakonu za evidentiranje nepremičnin je za vpis novogradnje v kataster stavb potrebno priložiti "Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb", ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava elaborata stane okrog 500 eur. Glede na to, da...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Citiram pobudo in odgovor: Pobuda / Predlog uporabnika Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR)....
Reforma sistema plač v javnem sektorju
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spodbudno. Mogoče bo ta ukrep eden odločilnih za izhod iz krize. Kot navajate bo tudi gospodarstvo ogromno privarčevalo s temi ukrepi, še bolj pomembni pa so dolgoročni psihološki učinki na javne uslužbence kakor tudi na državljane....
Vpeljava elektonskih dokumentov v zdravstvu
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Imam kronično bolezen. Dostikrat moram k zdravniku samo zato, da dobim napotnico. In pred tem še obvezno kopirate izvide specialistov, ki jih potem preobremenjeni zdravnik na roke vpisuje v zdravstveni karton. Meni se zdi to precej srednjeveški...
Nagrada za preseganje kvote pri zaposlovanju invalidov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Podjetja, ki presegamo kvoto za zaposlovanje invalidov dobivamo nagrado za preseganje kvote. A moramo za njo zaprositi vsak mesec posebej. Predlagamo, da bi bila lahko nagrada nakazana na naš račun avtomatsko.
Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom.
Enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se za podjetja omogoči enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala ( recimo AJPES ) za vsa davčna, finančna in računovodska področja, vsaj za mikro, mala in srednja podjetja. Zelo pomembno...
Možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MF
Čimprej vzpostaviti možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti: - oddaja podatkov o bančnem računu odprtem v tujini preko sistema EDAVKI.
Uvedba informativnega izračuna
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
POZDRAVLJENI, UVEDBA INFORMATIVNEGA IZRAČUNA - VLOŽITEV VLOGE SAMO ENKRAT TUDI ZA UPOKOJENCE, KI PREJEMAMO VARSTVENI DODATEK IN JIM NE BI BILO POTREBNO VSAKO LETO 2X PRILAGAT VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KER SO VEDNO ENAKI IN DA SE HODI NA BANKO PO...
Pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Pobuda za pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Danes obstaja praksa, da v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj upravna enota pozove pristojno občino k priglasitvi...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | |