Komentarji in pobude

Notarsko overjena pobotnica
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Ko najameš hipotekarni kredit, se banka vpiše s hipoteko na tvojo nepremičnino. Ko je kredit poplačan, ti banka izda izpisno pobotnico, ki je notarsko overjena (kar stane 40 EUR). Vendar, če to odneseš na Zemljiško knjigo ne...
Provizija bank
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR). Vendar problem nastane, ko plačam preko banke, ki mi za...
Neekonomično delovanje ZZZS
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
Zavod za zaposlovanje pri delu s strankami posluje zelo neekonomično. Naročanje strank je nepotrebno, saj osebe, ki aktivno iščejo zaposlitev, prihajajo na zavod pogosteje kot so naročene, neaktivne osebe pa bi se lahko oglasile na zavodu na...
Normativna forma
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Zanima me, zakaj se recimo ne moremo bolj spogledovati pri zakonih in postopkih z Avstrijo? Saj nismo toliko različni. Imam izkušnje, da nov zakon in postopek sta ponavadi v redu, samo potem vpeljava v življenje je pa katastrofa. Nobeden se ne...
Znižanje stroškov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! V sedanji gospodarski krizi je pritisk na zniževanja stroškov v vsaki panogi zelo pomemben in pomeni preživetje. Žal se odprava administrativnih bremen uresničuje bolj na papirju kot v realnem svetu. Prav vsaka panoga je...
Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine
Kategorija: Kultura
Pristojni organi: MK, MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...
Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o vodah
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo na določbe zakonodaje, ki urejajo...
Kontaktni podatki
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Na strani http://www.minus25.gov.si/ je spodaj javno objavljen kontakt gp.mpju(at)gov.si Nanj sem naslovil predlog za izboljšavo in po 13 dneh še ni bilo odgovora. Moj predlog je torej: naj nekdo bere in odgovarja na to pošto oziroma navedite...
Brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam brezplačen javni vpogled vseh bančnih transakcij podjetij in pravnih oseb s katerim se dokazuje premoženje, vpeljava transparentnega elektronskega poslovanja za kakršen koli poslovni promet z opisom namena uporabe.
Inšpekcijski nadzor
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | |