Komentarji in pobude

Nagrada za preseganje kvote pri zaposlovanju invalidov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Podjetja, ki presegamo kvoto za zaposlovanje invalidov dobivamo nagrado za preseganje kvote. A moramo za njo zaprositi vsak mesec posebej. Predlagamo, da bi bila lahko nagrada nakazana na naš račun avtomatsko.
Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam možnost plačevanja prispevkov za samostojne podjetnike s trajnikom.
Enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se za podjetja omogoči enkratno vnašanje podatkov o finančnem poslovanju podjetij prek enotnega portala ( recimo AJPES ) za vsa davčna, finančna in računovodska področja, vsaj za mikro, mala in srednja podjetja. Zelo pomembno...
Možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MF
Čimprej vzpostaviti možnost elektronskega vročanja dokazil preko obstoječih elektronskih poti: - oddaja podatkov o bančnem računu odprtem v tujini preko sistema EDAVKI.
Uvedba informativnega izračuna
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
POZDRAVLJENI, UVEDBA INFORMATIVNEGA IZRAČUNA - VLOŽITEV VLOGE SAMO ENKRAT TUDI ZA UPOKOJENCE, KI PREJEMAMO VARSTVENI DODATEK IN JIM NE BI BILO POTREBNO VSAKO LETO 2X PRILAGAT VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KER SO VEDNO ENAKI IN DA SE HODI NA BANKO PO...
Pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Pobuda za pošiljanje digitalnih podatkov s strani upravnih enot na pristojne občine v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Danes obstaja praksa, da v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj upravna enota pozove pristojno občino k priglasitvi...
Poenostavitev in skrajšanje postopkov overjanja garantnih pisem
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
V praksi ogromno časa na upravnih enotah vzame overitev garantnih pisem, predvsem ko so v vlogi garanta poslovni subjekti. Namreč v praksi se pogosto dogaja, da garant poda zahtevo za overitev garantnega pisma na katerem je več oseb. Stranka...
Pobuda za nadgradnjo spletnega opomnika
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
ELEKTRONSKA REZERVACIJA TERMINA ZA OSEBNI OBISK UPRAVNEGA ORGANA 1    UVODPredlog vsebinsko prikazuje možnosti uvedbe elektronske rezervacije termina za pridobitev dokumentov na delovnih področjih, ki so v pristojnosti Upravne enote Ljubljana,...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Zakaj je potrebno za plačilo prispevkov denar nakazati na tri različne račune in s tem trikrat plačati provizijo banki? Dodadtno je potrebnega trikrat več časa, da se spiiše in plača tri položnice, namesto potrebne ene.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ Ur.l. RS, št. 104/2012 V 51. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ZZZS in ZPIZS najkasneje do 15. avgusta...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | |