Komentarji in pobude

Overjanje garantnega pisma
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
DOPOLNITEV POBUDE ŠT. 134 http://www.stopbirokraciji.si/komentar/?k=134 Za overjanje garantnih pisem bi bilo nujno potrebno nadgraditi programsko okolje za overjanje garantnih pisem na takšen način, da bi vlagatelji (garanti), ki imajo...
Začasno prebivališče tujega držaljana
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani, Pozdravljam uvedbo vašega portala in odločil sem se, da vam sporočim tudi moje težave oz. težave moje soproge, s katerimi se soočava kadarkoli potujeva izven ali v Evropsko unijo. Moja soproga je kolumbijska državljanka, s...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni, za podjetnike, bi bilo mnogo bolj enostavno in tudi cenovno ugodno zaradi zaradi bančnih provizij, če bi prispevke podjetnikov; PIZ, ZZ, DP (prispevki za socialno varnost) plačevali z eno položnico. LP
Oddaja obrazca za odmero davka od državnih obveznic
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Imetniki državnih obveznic RS morajo pri izplačilu obresti oddajati posebne obrazce za odmero davka. Pri vseh ostalih obveznicah, tujih in domačih se davek avtomatsko odvede. Nesmiselna birokracija. Izredno neprivlačno za...
Plačilo kazni, ki jih izreče Policija na policijskih postajah v gotovini ali s plačilno kartico
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
Pozdravljeni.   Predlagam, da se omogoči plačilo kazni - položnice oz. bolj strokovno plačilnega naloga, ki jih izreče Policija, na Policijskih postajah v gotovini ali s plačilno (kreditno) kartico in to brez dodatne provizije. Več ali...
Elektronsko oddaja mesečnih obračunov trošarine
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni, kot trošarinski zavezanec predlagam, da na CURS uvedete elektronsko oddajanje mesečnih obračunov trošarine.
Vključitev brezposelnih oseb na trg dela brezplačno
Pristojni organi: MDDSZ
Prejemnike denarnih nadomestil iz Zavoda za zaposlovanje bi bilo potrebno med prejemanjem nadomestil vključiti na trg delovne sile brezplačno. Podjetjem bi lahko zagotovili dodatno delovno silo, ki bi jih lahko podjetja po preteku prejemanja...
Ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT
Predlagam ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov. Razlog: Konkurence je dovolj, samopostrežne črpalke dajejo možnost pocenitve točenja goriva, veletrgovcev je dovolj, tujina je blizu. Na Ministrstvu ljudje, ki po...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Zakaj ne moremo v Sloveniji placevati poloznic za SP / d.o.o. skupaj vse na eni poloznici, ampak moramo npr. za porodniske dajatve v visini 1eur posebej placevati poloznico, ceprav gre ves denar vedno na financno ministrstvo? V tujini dobijo nasi...
Izdaja sklepa za novo ustanovljene gospodarske družbe
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MP
Spostovani. Problem: Denimo. Na isti dan se na novo ustanovita enoosebni gospodarski druzbi. Ena s sedežem v Celju in druga s sedežem v Ljubljani. Po dokazilu o vplačilu ustanovnega kapitala recimo Ajpes odda vlogo v E-vem in vloga se posreduje...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | |