Komentarji in pobude

Plačilo kazni, ki jih izreče Policija na policijskih postajah v gotovini ali s plačilno kartico
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
Pozdravljeni.   Predlagam, da se omogoči plačilo kazni - položnice oz. bolj strokovno plačilnega naloga, ki jih izreče Policija, na Policijskih postajah v gotovini ali s plačilno (kreditno) kartico in to brez dodatne provizije. Več ali...
Elektronsko oddaja mesečnih obračunov trošarine
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni, kot trošarinski zavezanec predlagam, da na CURS uvedete elektronsko oddajanje mesečnih obračunov trošarine.
Vključitev brezposelnih oseb na trg dela brezplačno
Pristojni organi: MDDSZ
Prejemnike denarnih nadomestil iz Zavoda za zaposlovanje bi bilo potrebno med prejemanjem nadomestil vključiti na trg delovne sile brezplačno. Podjetjem bi lahko zagotovili dodatno delovno silo, ki bi jih lahko podjetja po preteku prejemanja...
Ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT
Predlagam ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov. Razlog: Konkurence je dovolj, samopostrežne črpalke dajejo možnost pocenitve točenja goriva, veletrgovcev je dovolj, tujina je blizu. Na Ministrstvu ljudje, ki po...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Zakaj ne moremo v Sloveniji placevati poloznic za SP / d.o.o. skupaj vse na eni poloznici, ampak moramo npr. za porodniske dajatve v visini 1eur posebej placevati poloznico, ceprav gre ves denar vedno na financno ministrstvo? V tujini dobijo nasi...
Izdaja sklepa za novo ustanovljene gospodarske družbe
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MP
Spostovani. Problem: Denimo. Na isti dan se na novo ustanovita enoosebni gospodarski druzbi. Ena s sedežem v Celju in druga s sedežem v Ljubljani. Po dokazilu o vplačilu ustanovnega kapitala recimo Ajpes odda vlogo v E-vem in vloga se posreduje...
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Po Zakonu za evidentiranje nepremičnin je za vpis novogradnje v kataster stavb potrebno priložiti "Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb", ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava elaborata stane okrog 500 eur. Glede na to, da...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Citiram pobudo in odgovor: Pobuda / Predlog uporabnika Pozdravljeni. Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR)....
Reforma sistema plač v javnem sektorju
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spodbudno. Mogoče bo ta ukrep eden odločilnih za izhod iz krize. Kot navajate bo tudi gospodarstvo ogromno privarčevalo s temi ukrepi, še bolj pomembni pa so dolgoročni psihološki učinki na javne uslužbence kakor tudi na državljane....
Vpeljava elektonskih dokumentov v zdravstvu
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Imam kronično bolezen. Dostikrat moram k zdravniku samo zato, da dobim napotnico. In pred tem še obvezno kopirate izvide specialistov, ki jih potem preobremenjeni zdravnik na roke vpisuje v zdravstveni karton. Meni se zdi to precej srednjeveški...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | |