Komentarji in pobude

Urejanja prostora, arhitekture in graditve objektov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 1.    POENOSTAVITI PROSTORSKO ZAKONODAJO, določiti pojme, termine za celotno državo, narediti obrazce prostorskih aktov, da bodo povsod enaki.2.    Spremeniti upravni postopek pridobitve gradbenega...
Tehnični prevzemi poslovnih prostorov oz. pridobitev uporabnega dovoljenja
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da se tehnični prevzem prostorov opravi na naslednji način: popiše se seznam pomanjkljivosti, za te pomanjkljivosti naj se podjetju / lastniku da določen rok, v katerem je dolžan te pomanjkljivosti odpraviti. Uporabno dovoljenje naj...
Ustanovitev podjetja
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
Odprava zakonske spremembe, ki je zakomplicirala postopek ustanavljanja podjetja. Še leto dni nazaj je bilo mogoče podjetje ustanoviti v nekaj dneh. Pred več kot mesecem dni smo na Okrožnem sodišču v Kranju dali vlogo za ustanovitev...
Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni, 1. junija 2013 je ZZZS na svojih spletnih straneh uradno objavil obvestilo - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov. Kot delodajalec uradno o tem nisem bil obvestila! Pojasnilo ZZZS (objavljeno na spletni strani ZZZS)...
Employment in Slovenia
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MNZ
I have a business in Maribor, but am english and before that had businesses in the UK. I was shocked by how complicated it is to employ people in Slovenia. Everywhere around people are working in the black economy because it is not just expensive...
Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MK, MOP, MP, MzI
Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred...
Sprememba okoljske in prostorske zakondaje, ki vpliva na odpadke
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Vsa okoljska in prostorska zakonodaja, ki obravnava ravnanje z odpadki naj se spremeni tako, da se lahko na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez...
Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Predlog za: Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ki bi za začetek samo ukinila zadnjo spremembo in dopolnitev iz 2011 in uveljavila zapis uredbe iz 2008. (ta del)...
Samozaposliev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
SAMOZAPOSLITEV - sedaj je ta ukrep namenjen izključno tistim, ki so najmanj tri mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato se vsak, ki je sicer zaposlen, pa se ima namen samozaposliti, tja tudi prijavi, da izpolni pogoje za pridobitev...
Praksa ZZZS glede obrazcev za prijave in odjave iz zavarovanj
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: ZZZS
Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | |