Komentarji in pobude

Employment in Slovenia
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MNZ
I have a business in Maribor, but am english and before that had businesses in the UK. I was shocked by how complicated it is to employ people in Slovenia. Everywhere around people are working in the black economy because it is not just expensive...
Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MK, MOP, MP, MzI
Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred...
Sprememba okoljske in prostorske zakondaje, ki vpliva na odpadke
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Vsa okoljska in prostorska zakonodaja, ki obravnava ravnanje z odpadki naj se spremeni tako, da se lahko na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez...
Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
Predlog za: Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ki bi za začetek samo ukinila zadnjo spremembo in dopolnitev iz 2011 in uveljavila zapis uredbe iz 2008. (ta del)...
Samozaposliev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
SAMOZAPOSLITEV - sedaj je ta ukrep namenjen izključno tistim, ki so najmanj tri mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato se vsak, ki je sicer zaposlen, pa se ima namen samozaposliti, tja tudi prijavi, da izpolni pogoje za pridobitev...
Praksa ZZZS glede obrazcev za prijave in odjave iz zavarovanj
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: ZZZS
Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z...
Overjanje garantnega pisma
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
DOPOLNITEV POBUDE ŠT. 134 http://www.stopbirokraciji.si/komentar/?k=134 Za overjanje garantnih pisem bi bilo nujno potrebno nadgraditi programsko okolje za overjanje garantnih pisem na takšen način, da bi vlagatelji (garanti), ki imajo...
Začasno prebivališče tujega držaljana
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani, Pozdravljam uvedbo vašega portala in odločil sem se, da vam sporočim tudi moje težave oz. težave moje soproge, s katerimi se soočava kadarkoli potujeva izven ali v Evropsko unijo. Moja soproga je kolumbijska državljanka, s...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni, za podjetnike, bi bilo mnogo bolj enostavno in tudi cenovno ugodno zaradi zaradi bančnih provizij, če bi prispevke podjetnikov; PIZ, ZZ, DP (prispevki za socialno varnost) plačevali z eno položnico. LP
Oddaja obrazca za odmero davka od državnih obveznic
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Imetniki državnih obveznic RS morajo pri izplačilu obresti oddajati posebne obrazce za odmero davka. Pri vseh ostalih obveznicah, tujih in domačih se davek avtomatsko odvede. Nesmiselna birokracija. Izredno neprivlačno za...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | |