Komentarji in pobude

Predlog spremembe 6. in 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Obrazložitev: Strelovodne naprave/sistem niso predmet harmoniziranih pravil EU, zato je zanje potrebno spoštovati pravilo vzajemnega priznavanja in omogočiti trženje uvoženih izdelkov brez administrativnih ovir, popolnoma neskriminatorno, kot...
Napoved davka na promet z nepremičninami
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Ob oddaji napovedi za davek na promet z nepremičninami, lahko uveljavljaš olajšavo. DURS zahteva da napovedi priložiš potrdilo da na istem prebivališču prebivaš več kot 3 leta. Informacijo lahko DURS pridobit direktno iz baz podatkov,...
Nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
Pristojni organi: MGRT, MNZ
Spoštovani! Z namenon odprave nepotrebnih administrativnih ovir in dodatnega spodbujanja turistične dejavnosti predlagamo, da se v skladu z EU direktivo 90/314/EGS med dejavnost organiziranja in prodajanja turističnih aranžmajev, za katero se...
Davek na plovilo
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Letos sem prejel odmero davka za plovilo na dveh položnicah zaradi dodatnega davka. Lahko bi bila samo obrazložitev zakaj tako, položnica pa bi bila ena. Pri plačilu sem spregledal, da gre za dva različna sklica in plačal...
Poročilo o oddaji nepremičnin v najem na portalu Prostor
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani!Zasledila sem, da moramo tudi fizične osebe od 1. julija poročati o oddaji nepremičnin v najem na vašem portalu Prostor.Glede na to, da je v medijih omenjeno, da "Podatke za rabljene nepermičnine še vedno pošilja davčna uprava,...
Vinjeta, tablice, cestnina
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
1.     Vinjeta Zakaj ni mogoče prestaviti vinjete iz enega avta na drugega? In zakaj mora nekdo, ki kupi vinjeto v juniju plačati za celoletno vinjeto, čeprav se bo vozil le sedem mesecev?Na starem avtomobilu sem imel vinjeto, ki je veljavna...
Olajšava za vzdrževanega družinskega člana in odmera za kapitalski dobiček
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani.Za leto 2012 sem oddal olajšavo za vzdrževanega družinskega člana in tudi odmero za kapitalski dobiček.Po eni strani sem imel preplačilo po drugi pa sem moral plačati razliko. Torej: v maju sem dobil položnico, v juliju pa...
Poenostavitev postopkov plačevanja prispevkov z eno položnico
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
"Odgovor Ministrstva za finance: V zvezi s konkretno pobudo za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov plačevanja prispevkov z eno položnico, odgovarjamo, da je plačilo vseh davčnih obveznosti z enim nalogom že...
Obrazec A1
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Podjetja, ki napotijo svoje zaposlene v tujino, morajo pridobiti A1 obrazec na ZZZS na podlagi izpolnjenega vprašalnika. Oddaja tega vprašalnika ne obstaja v elektronski obliki, kar bi se po mojem lahko realizirano preko e-uprave. Ne glede na to...
Obvezni roki za izdajo soglasij
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Predlog: Določiti obvezne roke za izdajo soglasij kot je to sedaj, samo da morajo ti organi tudi pri sebi narediti red, kajti na Agenciji RS za okolje in drugod je še vedno problem. Sploh ne odločajo vsebinsko, ampak samo “štancajo”...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | |