Komentarji in pobude

Posredovanje potrdila o plačanih davkih ZZZS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, ZZZS
KONKRETNI PRIMER: Zavezanka je po pomoti plačala mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje na konto pokojninskega zavarovanja v tekočem mesecu… ker je posledično na kontu zdravstvenega zavarovanja nastal dolg je DURS posredoval podatke...
Prispevek za urejanje gozdnih cest
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MOP
Imam nekaj arov gozdnega zemljišča, za katerega je potrebno plačati prispevek za urejanje gozdnih cest in to v višini nekaj centov več kot en evro. Za to dobim en ogromen kos papirja s priporočeno pošiljko, katero moram osebno prejeti, prejem...
Aplikacija za javljanje števila čebeljih družin
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Spoštovani!Sem eden od tistih, ki jim je bila tehnična pomoč z odločbo zavrnjena. Razlog je, ne javljanje števila čebeljih družin. Ob tem se sprašujem sledeče:- ali je elektronsko javljanje števila čebeljih družin ekvivalent pošiljanju...
Plačilo davka na dedeščino in darila
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) Nemogoče se mi zdi, da moram na DURS s prodajno pogodbo. Tam mi odmerijo davek, potem moram pa iskati banko ali pošto, da ga lahko plačam, in nato nazaj na Durs, da dobim štempiljko....
Plačevanje pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. v času porodniškega dopusta
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Zakaj morajo tisti, ki opravljajo dejavnost v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega) s.p-ja v času porodniškega dopusta plačevati pavšalne prispevke za PIZ in ZZ?   Ali je potemtakem delo v okviru svojega dopolnilnega (popoldanskega)...
Izdaja gradbena dovoljenja
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Obračam se na vas in vas prosim za stališče in pomoč oziroma nasvet v zvezi naslednje zadeve: Upravna enota je investitorju izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta na podlagi predloženega projekta. V predloženem projektu...
Predlog spremembe 6. in 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Obrazložitev: Strelovodne naprave/sistem niso predmet harmoniziranih pravil EU, zato je zanje potrebno spoštovati pravilo vzajemnega priznavanja in omogočiti trženje uvoženih izdelkov brez administrativnih ovir, popolnoma neskriminatorno, kot...
Napoved davka na promet z nepremičninami
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Ob oddaji napovedi za davek na promet z nepremičninami, lahko uveljavljaš olajšavo. DURS zahteva da napovedi priložiš potrdilo da na istem prebivališču prebivaš več kot 3 leta. Informacijo lahko DURS pridobit direktno iz baz podatkov,...
Nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
Pristojni organi: MGRT, MNZ
Spoštovani! Z namenon odprave nepotrebnih administrativnih ovir in dodatnega spodbujanja turistične dejavnosti predlagamo, da se v skladu z EU direktivo 90/314/EGS med dejavnost organiziranja in prodajanja turističnih aranžmajev, za katero se...
Davek na plovilo
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Letos sem prejel odmero davka za plovilo na dveh položnicah zaradi dodatnega davka. Lahko bi bila samo obrazložitev zakaj tako, položnica pa bi bila ena. Pri plačilu sem spregledal, da gre za dva različna sklica in plačal...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |