Komentarji in pobude

Zaposlovanje v javni upravi in izbira strokovnih kadrov
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani. V razpisnih pogojih za prosto uradniško delovno mesto v javni ali občinski upravi je med podanimi pogoji skoraj vedno zahtevan strokovni izpit iz upravnega postopka. Ta pogoj ima vedno tudi dodatno obrazložitev »V primeru, da...
Enkratna pomoč
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.   Na MDDSZ sem podala vlogo za pojasnilo dodelitve enkratne pomoči, a od 1.5 2012 pa še do danes ni odgovora v fizični obliki. Večkrat sem že posredovala poziv, pritožbe, bila deležna nesramne komunikacija po...
Lastništvo motornega vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...
Delovanje CSD Ptuj
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....
ATA karnet
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
ATA karnet - je dokument, ki se uporablja ob začasnem izvozu blaga (za sejme, raziskovalno opremo, učne materiale...). Za izdajo je pooblaščena GZS, ki potrditev zaračunava (http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/javna_pooblastila/ata_zvezk)....
Predlog za odpravo administrativne ovire in opozorilo na zastarel zapis pristojnega organa
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
1. Pridobitev digitalnega potrdila za spletno poslovanje za mladoletno osebo:na spletni strani E-uprava se dobi navodilo pod rubriko Kje in kako: Prosilec za digitalno potrdilo prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s...
Tisk vloge iz spletne strani
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Iz spletne strani MDDSZ sem naredila print vloge za dodelitev državne štipendije, jo izpolnila in fizično odnesla na CSD. Na CSDju so mojo vlogo zavrnili in me poslali, da si jo kupim v knjigarni. Torej, morala sem kupiti vlogo, jo...
Sklep o preživljanju otrok
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Prosim, da v kolikor partnerja, ki sta se razšla, zgledno skrbita za otroke in je denar v obliki preživnine nakazan - torej nihče ne toži nikogar, ne zahtevate da to uradno urejamo na sodiščih. To bi ne smelo biti v interesu nikogar.
Zahtev za znižano plačilo vrtca
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Prosim, da pri osebah, ki vlagajo zahtevke za znižano plačilo vrtca in kjer že njihovi dohodki in dohodki partnerjev presegajo cenzus dodatnega znižanja (sodimo v najvišji plačilni razred), ne zahtevate uradnih dokazil o prejemanju preživnine...
Pobuda za ureditev statusa zidanic – vikendov v Sloveniji
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Sva upokojenca in živiva na podeželju med vinogradi, v novo zgrajenem objektu, zidanici, kjer imava prijavljeno tudi stalno prebivališče. Pred leti sva se zaradi zdravstvenih težav preselila v mirno naravo. V našem okolju zelo veliko število...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |